Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Styret i Regionalt forskningsfond Vestalndet (RFF-Vestlandet) har vedtatt å gi 26,6 millkionar kroner til 11 nye og spennande forakningaprosjekt i næringsliv og i offentleg sekto på Vestlandet. Eit av prosjekta var "Betre tannhelsetilbod til pasientar i heimebasert omsorg" som får 1,1 millionar.
Falchs seniorpris og fakultetet sine utdannings- og forskingsprisar vart delte ut på fakultetetsdagen 18. juni.