Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Ved odontologisk universitetsklinikk har førsteamanuensis Marit Øilo, avdelingstannlege Ingrid Slinde og hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad sammen med 6 bachelorstudenter i tannpleie gjennomført et prosjekt med fokus på hygiene i klinikken.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.