Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Tannlege- og tannpleiestudenter fra Institutt for klinisk odontologi dro til Moldova for å undersøke tannhelsen i landet. Dette er et ledd i å utvikle tannlegeundervisningen i en del østeuropeiske land.
2 tannpleierstudenter og 1 tannlegestudent fra Institutt for klinisk odontologi har nylig vært i Chisnau i Moldova for å utføre intervjuer og distribuere spørreskjemaer itil sine bachelor- og masteroppgaver.