Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Det skal avholdes valg i gruppe B til instituttrådet for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.