Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Faiza Djebrouni Sælen så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i pedodonti 23. oktober 2019. Spesialisten Sælen er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, dr. odont. Hilde Nordgarden, TAKO-senteret, eksaminator og hovedveileder, professor Marit Slåttelid Skeie, UiB og intern sensor, professor Trond Inge Berge, UiB.
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
Prof. Mustafa presented a keynote lecture at the 28th annual EAO Congress titled "Are stem cells the implants of the future"
Siri Flagestad Kvalheim disputerte fredag 4.oktober med avhandlingen "A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study”.