Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.
På Den norske tannlegeforenings landsmøte mottok Siri Flagestad Kvalheim prisen for innsats i undervisning og forskning.
Trine Lise Lundekvam Berge disputerte fredag 18. oktober med avhandlingen “«Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials. Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy Outcomes.”