Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Salwa Suliman fra The Tissue Engineering Research Group ved IKO mottok 8 000 000 NOK (tre års prosjekt) fra Norges forskningsråd (NFR-midler).
I tildeling av midler for 2021 fra Helse Vest RHF – Helse Bergen HF har Siddharth Vivek Shanbhag mottatt et postdoktorstipend for prosjektet: “Optimizing the safety and efficacy of mesenchymal stem cell therapies for clinical trials in Bergen”. Han har fått stipendet i 2,5 år.
Tildelingen er en stor ære som jeg er veldig takknemlig for. Å få din forskningsinnsats anerkjent er enhver ung forskers drøm, smiler hun