Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Fredag 25. juni disputerte Kathrin Beyer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “The Periodontitis-Rheumatoid Arthritis Connection. Studies of potential mechanisms linking the two diseases”