Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.