Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Fredag 21. oktober disputerte Mohamad Nageeb Hassan for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “3D-printed Synthetic Polymer Templates for Bone Tissue Engineering: Bulk Modifications and Osteoconduction Assessment”