Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Fredag 6. oktober disputerte Shuntaro Yamada for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «3D dynamic culture of mesenchymal stem cells under fluid flow - Implications for bone regeneration»
Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.