Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for forebyggende tannpleie, gerodontologi og samfunnsodontologi

Hovedinnhold

Vitenskapelig ansatte:

Professor Kristin S. Klock

Professor Anne Nordrehaug Åstrøm

Professor Gunhild V. Strand

Førsteamanuensis Ferda Gülcan

 

Seksjonsleder: professor Kristin S. Klock

 

Overtannpleier: Gro Stenerud

Seksjonstannhelsesekretær: Birthe Therkelsen

 

Forebyggende tannpleie

Seksjon for forebyggende tannhelse har som oppgave å drive forskning og undervisning innen fagområdet forebyggende tannhelse. Hovedfokuset er forebyggelse av sykdom i tenner og tennenes festeapparat.

Studentene skal lære opp pasienter og grupper av befolkningen til å bli bedre i stand til å ta vare på tannhelsen sin.

Undervisningen er rettet mot grunnutdanning av tannpleierstudenter.

 

Gerodontologi

Gerodontologi er et tverrfaglig klinisk emne, som omfatter odontologisk behandling av den aldrende pasient.

Gerodontologi handler om pasienter som har blitt påvirket av sosiale og/eller psykiske forandringer knyttet til alderdom - og om hvilke kunnskaper, holdninger og kliniske ferigheter som kreves av behandling av slike pasienter.

Undervisning

Undervisningen handler om å gi tannlege- og tannpleierstudenter de nødvendige kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne ta ansvar for eldrebefolkningens munn- og tannstell. Studentenen skal kunne gjøre rede for den normale aldring og de aldersrelaterte forandringer, kjenne til sammenhengen mellom oral og allmenn helse, kjenne igjen de orale sykdommers aldersbetingete variasjoner og kunne delta sammen med de forksjellige aktørene i det interdisiplinære behanldingsteamet omkring eldre. 

Forskning

Epidemiologiske undersøkelser av eldres tannhelsestatus. Forebyggende strategier. Oral helse og livskvalitet. Bruk av odontologiske materialer i eldrepopulasjonen.

 

Samfunnsodontologi

Samfunnsodontologi er det tverrfaglige, vitenskapelig grunnlaget for tiltak for å fremme, bevare, eller gjenopprette den orale helsen i befolkningsgrupper.

Faget omhandler orale helseforhold og odontologisk virksomhet som gruppefenomen, på vitenskapelig grunnlag og i et samfunnsperspektiv. Tverrfaglig betyr at faget ikke bare bygger på tradisjonelle basalfag og odontologiske emner, men også på en rekke ikke-odontologiske fagområder.

Undervisning: Seksjon for samfunnsodontologi gir fagspesifikk undervisning gjennom forelesninger, seminar og praksisstudium til tannlege- og tannpleiestudenter.