Hjem
Det psykologiske fakultet

Deling av kullet etter 2. studieår

Valgsemester og prosedyre for inndeling i høst- og vår-kull ved profesjonsstudiet i psykologi

Høst og vår
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Hovedinnhold

På profesjonsstudiet i psykologi deles kullet i et høst-kull og et vår-kull fra og med høsten 3. studieår (5.semester av studiet)

Den ene delen av studentkullet fortsetter på studiet uten opphold (høst-kullet) ved å ta PROPSY305 og PROPSY306, mens den andre delen av kullet tar et «valgsemester» (vår-kullet). I valgsemesteret kan studentene reise på utveksling, søke om studentstipend og engasjere seg i forskning, ta åpne emner eller ta helt pause fra studiene.

Prosedyrer for kulldeling

  • Studentene setter opp ønske om kulltilhørighet i høstsemesteret 2. studieår.
  • Dersom delingen er skjev vil fakultetet foreta en loddtrekning.
    • Det vil kun trekkes i den delen hvor det er for mange.
    • Ved denne trekningen blir det også trukket venteliste.
  • Kulldelingen skal være gjort innen midten av januar.