Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Deling av kullet etter 2. studieår

Valgsemester og prosedyre for inndeling i høst- og vår-kull ved profesjonsstudiet i psykologi

Høst og vår
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Main content

På profesjonsstudiet i psykologi deles kullet i et høst-kull og et vår-kull fra og med høsten 3. studieår (5.semester av studiet)

Den ene delen av studentkullet fortsetter på studiet uten opphold (høst-kullet) ved å ta PROPSY305 og PROPSY306, mens den andre delen av kullet tar et «valgsemester» (vår-kullet). I valgsemesteret kan studentene reise på utveksling, søke om studentstipend og engasjere seg i forskning, ta åpne emner eller ta helt pause fra studiene.

Prosedyrer for kulldeling

  • Studentene setter opp ønske om kulltilhørighet i høstsemesteret 2. studieår.
  • Dersom delingen er skjev vil fakultetet foreta en loddtrekning.
    • Det vil kun trekkes i den delen hvor det er for mange.
    • Ved denne trekningen blir det også trukket venteliste.
  • Kulldelingen skal være gjort innen midten av januar.