Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Etter hvert som pandemien ser ut til også å ramme de fattigste landene og mennesker på flukt, ser vi flere og flere mennesker bli berørt både av smitte, sykdom, smittehindrende tiltak og de økonomiske problemene som følger. Et stort antall mennesker verden over står i fare for å kjenne på de psykiske konsekvensene av en pandemi.
Nå vil forskerne finne ut hva du tenker og gjør når det er pandemi.
Hva kan dempe frykt og grubling når vi oversvømmes av informasjon om farer og risiko vi ikke kan gjøre så mye med
Mange mennesker har lenge kjent på at korona-pandemien er noe helt ukjent, noe vi ikke får kontroll på. Og nå kommer den hjem til oss.
TVEPS-studenter lager undervisningsopplegg om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.
Et utvekslingssemester høsten 2019 til Monash University i Melbourne, sørvest i Australia, ga Amalie Lund et utvekslingsopphold hun aldri glemmer.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
Vi har fått penger fra Diku til å sende studenter på en unik opplevelse i Sør-Afrika fra høsten 2020
Jens Thimm er ansatt som førsteamanuensis ved Sfk fra februar 2020. Thimm er opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Norge i nær 20 år.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Konflikter i arbeidslivet løser seg ikke av seg selv.
Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.
Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.

Sider