Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

For at vi skal bli mer effektive og lære bedre, må vi bli bevisste på hvordan vi lærer, når vi fungerer best, og vite hva som bidrar til både motivasjon og distraksjon . Hvilke sperrer har vi mot egen læring? Hvordan motivere bedre?
Stipendiat Audun Havnen vant Forsker grand prix Bergen onsdag. Sammen med Florian Sambraus fra Havforskningsinstituttet og UiB går han videre til den nasjonale finalen.
Forskningegruppeleder for DLC presenterer her noe av forskningen rundt adaptive læringsverktøy i skolen
Det vil i løpet av mai bli utlyst to stipendiatstillingar knytt til BioCEED, som har status gjennom den nasjonale prestisjeordninga som Senter for fremragende utdanning.
Førsteamanuensis Siv Måseidvåg Gamlem frå Høgskulen i Volda tok med filmkamera i klasserommet for å styrke tilbakemeldingspraksisen og hausta svært gode resultat.
Førsteamanuensis Anne Grete Danielsen har skrevet en artikkel i den nylig utgitte boken "Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling." Bokens redaktører er Ann Elise Rønbeck og Sidsel Germenten og utgitt av Akademika forlag.
Rapporten viser at utenlandske innsatte ønsker opplæring i større grad enn norske innsatte. Men færre av dem deltar i opplæringen under soning, og en større andel oppgir mangel på plass som grunn til at de ikke deltar.
Marin-og geofag, fremmedspråk og media og kommunikasjon skårer aller høyest i emne-rangeringen til QS-world university ranking.
Psykologutdannelsen lykkes med å forberede studentene på utfordringene i yrket, men et ekstremt trangt nåløye gjør samtidig at de er «instrumentelt drillet mot eksamen», viser ny doktoravhandling av universitetslektor Ivar Nordmo.
Prosjektleder Kari Smith har nettopp sendt inn en FINNUT søknad til Norges Forskningsråd for å forske enda mer på frafall i læreryrket. Pilotstudien viser at Norge, som en rekke andre land, sliter med at kompetente lærere forlater yrket.
Studiekvalitetsprisen er tildelt professor Terje Manger og hans kolleger for fremragende revisjon av undervisningen i skole og opplæringspsykologi. Vi gratulerer!
Det er gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av opplæringen i kriminalomsorgen i alle de nordiske land. Undersøkelsen er støttet av Det Nordiske Ministerråd. Rapporten represnterer et pionerarbeid, og rapporten er også oversatt og utgitt på engelsk.
Cross-linguistically similar order of acquisition of quantifiers have been found
Er det mestringsforveningene eller leseferdighetene som styrer om innsatte velger å delta i opplæring under soning?
New report on educational background, needs and motives among ethnic minorities in Nordic prisons
Kariane Westrheim og Terje Manger har redigert en ny, nordisk rapport om opplæringbakgrunn, behov og motiv for utdanning blant utenlandske innsatte.
Educational background, wishes and needs, have been investigated in a qualitative study among prisoners from Iraq, Poland, Russi, Serbia and Somalia
Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov er kartlagt gjennom en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia

Sider