Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Astrid Tolo, er medforfattar på rapporten BALANCING TRUST AND ACCOUNTABILITY? The Assessment for Learning Programme in Norway. Dette er ein case studie som inngår i det OECD/CERI initierte prosjektet "Governing complex education systems".
Under Det psykologiske fakultet sin årlige undervisningsdag 13. februar vart det delt ut to priser: undervisningspris og studiekvalitetspris. Begge disse prisene gikk til Institutt for pedagogikk - professor Rune Johan Krumsvik fikk undervisningsprisen, og studiekvalitetsprisen gikk til emnet PED 114 «Education for a changing society», bachelorprogrammet i pedagogikk/v førsteamanuensis Gry... Les mer
Institutt for klinisk psykologi inviterer til seminar med professor Nancy McWilliams ved Rutgers University 6.-7. september 2012. Påmeldingsfrist: 5. juni.
Semje mellom born og terapeut om målet med behandlinga aukar sjansen for at born vert kvitt angst, syner ny forskning ved Universitetet i Bergen.
HVOR SOM HELST – NÅR SOM HELST
Oppstartmøte for nettverk for forskning innen fengselsopplæring vil finne sted i Bergen 29.-30. august.
Noe om vurdering og noe om læring – Noe om Innspill og Månedens Tips
Det er april - og igjen to nye eksterne bidrag i Upedbloggen. De handler på hvert sitt vis om viktige nybrottsarbeid innen universitetsutdanning.
Det er mars – og to nye månedlige bidrag i Upedbloggen.
INTERAKTIVE - UTPRØVENDE - INFO OG DIALOG
En ny artikkel som er publisert i Scandinavian Journal of Educational Research presentere og drøfter data fra en studie på utdanningsmotivasjon blant norske innsatte.
To nye artikler om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og auditiv persepsjon er akseptert
Bjarte Furnes har forsvart sin doktoravhandling med tittelen ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Oppgitt emne for prøveførelesningen var: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Furnes har vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og vør knyttet til doktorgradsprogrammet... Les mer

Sider