Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland
Prisen for årets beste publikasjon innen søvnforskning i Norge i 2009 har blitt tildelt Børge Sivertsen, Simon Øverland, Bjørn Bjorvatn, John Gunnar Mæland og Arnstein Mykletun for "Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study" publisert i Journal of Psychosomatic Research 2009; 66, 67-74.
Psykolog og forsker Tine Nordgreen ved BTR fortalte om hvordan internett kan hjelpe mange som sliter med psykiske problemer på "God morgen Norge" på TV2, torsdag 21. januar, 2010.
Forskningen på opplæring i kriminalomsorgen som BCLG gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland er unik, og arbeidet står også i en særstilling i Europa. Arbeidet vekker også oppsikt blant fagfolk i USA.
Søvnproblemer fordobler forbruket av helsetjenester og medisiner. Tilstanden kunne vært unngått med enkle grep og spart samfunnet for store kostnader.
Angst er den mest vanlige psykiske lidelsen blant barn, viser undersøkelsen Barn i Bergen. Likevel er det svært få barn i det psykiske helsevernet som blir behandlet for angst.
Forskar Cecilie Schou Andreassen trur arbeidsnarkomane bør få ein eigen diagnose – som til dømes spelavhengige.
En ny studie fra Det psykologiske fakultet av samtlige norske fastleger viser at pasienter med søvnvansker kun delvis fanges opp og mottar behandling av helsevesenet.
En ny studie fra BTR viser at langstidsbrukere av sovemedisiner (imovane) har like dårlig søvn som ubehandlede pasienter med insomni.
En ny undersøkelse av nesten 50 000 nordmenn viser at kvinner, eldre og de med lav utdanning oftere lider av søvnløshet. I tillegg er søvnløshet ofte kombinert med mentale lidelser og smertetilstander.
Søvnmangel er en kjent risikofaktor for sykdom. Men å velge å sove lite, samtidig som man klarer hverdagens utfordringer, er ikke nødvendigvis problematisk, ifølge studie fra BTR.
Dårlig døgnrytme ødelegger for tusener av unge.
Bergens Tidende har i dagens utgave et stort oppslag hvor Helge Molde ved BTR presenter resultatene fra doktorgraden sin.
Prisen for årets beste publikasjon innan søvnforskning i Noreg i 2008 går til Siri Omvik, Børge Sivertsen, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Odd E. Havik og Inger Hilde Nordhus for "Daytime functioning in older patients suffering from chronic insomnia: Treatment outcome in a randomized controlled trial comparing CBT with Zopiclone" publisert i Behaviour Research and Therapy 2008 vol. 46, no. 5.
An ny artikkel av James Pennebaker, professor ved the University of Texas, har i samarbeid med prof. Keith Petrie (University of Auckland) og postdoktor Børge Sivertsen (Universitet i Bergen), vist hvordan tekstanalyse kan benyttes fra terrorist-kommunikasjon til forskning på tekstene av the Beatles. I denne nylige publiserte studien ble det bl.a. funnet at John Lennons sanger hadde flere "... Les mer
Professor Evert van de Vliert kommer i disse dager med ny oppsiktsvekkende bok om hvilke forhold som skaper kultur, lederstil og organisasjonsformer i ulike land. Boken bygger på 12 empiriske studier

Sider