Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Bergen fMRI-gruppe har laget en dokumentarfilm som handler om historien til forskningsgruppen.
Bjarte Furnes har forsvart sin doktoravhandling med tittelen ”Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison”. Oppgitt emne for prøveførelesningen var: ”Some critical aspects of early language development as related to the acquisition of reading”. Furnes har vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger og vør knyttet til doktorgradsprogrammet... Les mer
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet har enstemmig godkjent Gerd Kvales søknad om å fratre som dekan. Ny faglig leder vil tidligst være på plass ved årsskiftet.
Professor Arnstein Mykletun er årets vinner av Åsa Gruda Skards pris.
Det foreligger en ny rapport i serien Opplæring innanfor kriminalomsorgen utgitt av fylkesmannen i Hordaland
Prisen for årets beste publikasjon innen søvnforskning i Norge i 2009 har blitt tildelt Børge Sivertsen, Simon Øverland, Bjørn Bjorvatn, John Gunnar Mæland og Arnstein Mykletun for "Does insomnia predict sick leave? The Hordaland Health Study" publisert i Journal of Psychosomatic Research 2009; 66, 67-74.
Eldre smertepasienter har bedre effekt av psykologisk behandling enn medikamenter på lengre sikt.
Psykolog og forsker Tine Nordgreen ved BTR fortalte om hvordan internett kan hjelpe mange som sliter med psykiske problemer på "God morgen Norge" på TV2, torsdag 21. januar, 2010.
«Målet med denne boken er å vise hvordan ledere og personalarbeidere gjennom selvforståelse, involvering og kritisk bruk av virkemidler kan bidra til å skape gode og produktive arbeidsplasser med rom for kulturelt mangfold», sier Gro Mjeldheim Sandal.
TV2 viser i januar og februar TV-serien "Hjelper Hjerne", hvor flere ved Det psykologiske fakultetet og fMRI-gruppen deltar.
Professor Kenneth Hugdahl har som én av to i Norge blitt tildelt "ERCs Advanced Investigators Grant"
Forskningen på opplæring i kriminalomsorgen som BCLG gjennomfører i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland er unik, og arbeidet står også i en særstilling i Europa. Arbeidet vekker også oppsikt blant fagfolk i USA.
Søvnproblemer fordobler forbruket av helsetjenester og medisiner. Tilstanden kunne vært unngått med enkle grep og spart samfunnet for store kostnader.
Angst er den mest vanlige psykiske lidelsen blant barn, viser undersøkelsen Barn i Bergen. Likevel er det svært få barn i det psykiske helsevernet som blir behandlet for angst.
Forskar Cecilie Schou Andreassen trur arbeidsnarkomane bør få ein eigen diagnose – som til dømes spelavhengige.
En ny studie fra Det psykologiske fakultet av samtlige norske fastleger viser at pasienter med søvnvansker kun delvis fanges opp og mottar behandling av helsevesenet.
En ny studie fra BTR viser at langstidsbrukere av sovemedisiner (imovane) har like dårlig søvn som ubehandlede pasienter med insomni.
En ny undersøkelse av nesten 50 000 nordmenn viser at kvinner, eldre og de med lav utdanning oftere lider av søvnløshet. I tillegg er søvnløshet ofte kombinert med mentale lidelser og smertetilstander.

Sider