Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksis

Vakker og stressfri pendlerrute

Sanna Wiik fullførte bachelorgraden i sammenliknende politikk før sommeren. Denne høsten bruker hun kunnskapen hun har tilegnet seg på studiet samtidig som hun får relevant arbeidserfaring gjennom et praksisopphold i Austevoll kommune.

Sanna Wiik og John Tveit i Austevoll kommune
Sampolstudent Sanna Wiik bruker høsten på praksis i Austevoll kommune. Her med kultur- og næringssjef John Tveit.

Hovedinnhold

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Jeg valgte å søke på praksisfaget fordi jeg ønsket å se hvordan den teoretiske kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom bachelorstudiet kunne brukes i praksis. Etter at jeg ble ferdig med bacheloroppgaven satt jeg igjen med en haug av kunnskap, men ingen anelse om hvordan jeg kunne bruke den i arbeidslivet. Jeg prøvde å undersøke muligheten for diverse vikariater eller engasjement, men slike stillinger var nærmest umulig å få uten relevant erfaring. Derfor så jeg på praksisen til UiB som en mulighet til å få klarhet i hva jeg faktisk har studert og hvordan jeg kan bruke det jeg har lært i den virkelige verden, og som en mulighet for å tilegne meg relevant arbeidserfaring.

Fortell om praksisplassen din
Jeg er studentpraktikant i Austevoll kommune, der jeg er underordnet Kultur- og næringssjefen. Austevoll er en øykommune som tilhører Sunnhordlandsregionen, og ligger omtrent 50 minutter med båt utenfor Bergen sentrum. Kommunen har rundt 5000 innbyggere, som i hovedsak er fordelt over de fem største øyene. Austevoll er en viktig aktør innenfor næringsliv, der fokuset til de fleste bedrifter ligger på blå kompetanse. Bedriftene i kommunen omfatter et bredt spekter av verdensledende selskaper innenfor alt fra sjømat og fiske til ulike offshorenæringer. 

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Arbeidsoppgavene mine er veldig varierte, men jeg jobber i hovedsak med saker innenfor nærings- og kulturvirksomhet. Dette innebærer alt fra skriving av møtereferat, uttalelser i saker på vegne av kommunen, finne data og bakgrunnsinformasjon om aktive prosjekter, deltakelse ved møter og mye mer. I tillegg har jeg fra tid til annen kokt en kanne kaffe eller to.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
Det som er spennende med å jobbe i Austevoll er at arbeidsdagene er veldig varierte. Noen dager kan det være møter hele dagen, andre dager er det presentasjoner for besøkende, og noen dager er det arrangementer på kvelden. Likevel er det som i alle jobber også en del «normale» kontordager.

Ved kontordager tar jeg enten hurtigbåten som går 08.10 til Hufthamar, eller sitter på med en kollega fra byen om jeg ønsker å komme meg på jobb litt tidligere. Uansett hvilken løsning jeg velger er jeg på plass til senest 09.00. Når jeg er på plass tar jeg en prat med nærings- og kultursjef John Tveit, og får en oversikt over hva som er på agendaen for dagen. Enten setter han meg på en sak, eller så jobber jeg med saker og oppgaver som jeg har fått tidligere. Eventuelt så arbeider jeg med praksisoppgaven om det ikke er noe annet pressende som må gjøres.

Når arbeidsdagen er slutt får jeg enten skyss til hurtigbåten eller sitter på med en kollega tilbake til Bergen sentrum.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Jeg vil nok si at den største utfordringen for meg har vært å bli trygg på både meg selv, arbeidsplassen, samt trygg på det å bruke den kunnskapen jeg sitter inne med. Det er definitivt utfordrende å komme inn på en arbeidsplass der man er omringet av flinke og ressurssterke fagpersoner, og man selv føler seg langt fra rustet til å løse oppgaver på deres nivå. Likevel tror jeg ikke dette er unikt for det å være i praksis, men er noe som går igjen uansett hva slags jobb man trår inn i. Jeg kan i hvert fall trygt si at denne følelsen fort gikk over for meg når jeg først ble litt varm i trøya.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det beste med å være i praksis er definitivt den «selvtillitsboosten» man får når man blir tildelt en oppgave og man klarer å levere det som forventes av deg. Selv om jeg ikke har vært i kommunen så alt for lenge, merker jeg allerede hvor mye sikrere jeg har blitt på meg selv og mine kunnskaper. I tillegg så er det jo en klar fordel å få knytte kontakter som man senere kan dra nytte av i en arbeidssammenheng.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg er strålende fornøyd med praksisen, og vil virkelig anbefale både faget og bedriften til andre studenter. UiB har lagt opp et godt program for studentene, og Universitetet har sørget for god oppfølging av praksisstudentene.

I Austevoll kommune har jeg fått ta del i et fantastisk arbeidsmiljø, møtt og jobbet med ufattelig ressurssterke og flinke mennesker, og vært del av en arbeidsplass hvor jeg har fått utfordre meg innenfor nærmest alle ansvarsområdene til kommunen. Sist men ikke minst har jeg fått muligheten til å benytte meg av en ekstremt vakker og ikke minst stressfri pendlerrute.