Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
studiehverdag

Diskriminering av romfolk

Runa Falck Langaas studerer sammenliknende politikk og skriver masteroppgave om diskriminering av romfolk i Norge.

Runa Falck Langaas
- Som masterstudent på sammenliknende politikk blir jeg invitert til forskningsgruppemøter og lunsjer, og får mer innsikt i det akademiske arbeidet som gjøres her på instituttet. Jeg føler også at jeg blir tatt på alvor, og at forskningsgruppene gjerne ønsker at jeg som student skal komme med innspill, forteller Runa Falck Langaas.

Hovedinnhold

Hverdagen på master er veldig annerledes enn på bachelor, i følge Runa Falck Langaas.
– Kullet er så lite og tett at jeg kjenner alle, i tillegg til at vi har god kontakt med foreleserne. Jeg har også fast plass på lesesalen.

Selvstendig arbeid
- Overgangen fra bachelor til master var stor, og arbeidsmengden på førsteåret var krevende. Hele andre året går til selvstendig arbeid med masteroppgaven og er veldig annerledes, ettersom vi ikke har noen forelesninger eller seminarer. Dagene er veldig åpne, og jeg må selv ta ansvar for å strukturere arbeidet, forteller Runa.

Tatt på alvor
- Som masterstudent blir jeg invitert til forskningsgruppemøter og lunsjer, og får mer innsikt i det akademiske arbeidet som gjøres her på instituttet. Jeg føler også at jeg blir tatt på alvor, og at forskningsgruppene gjerne ønsker at jeg som student skal komme med innspill. Det gjør at jeg føler meg inkludert og som en del av institutt for sammenliknende politikk, sier Runa.

Diskriminering av romfolk
Runa skriver masteroppgave om diskriminering av romfolk i Norge. Hun undersøker hvilke konsekvenser statens endrede politikk mot minoriteter etter andre verdenskrig har hatt for diskrimineringer av tatere og romfolk. Veileder på masteroppgaven er professor
Elisabeth Ivarsflaten.

- Temaet er viktig fordi det ser ut til å være et gap mellom politikk som føres og hva som faktisk foregår. Dersom enkelte grupper i samfunnet blir systematisk forskjellsbehandlet på grunn av etnisitet er det svært alvorlig. Å dokumentere dette er første skritt for å få gjort noe med det, i følge Runa.

Surveyeksperiment fra Norsk medborgerpanel
I oppgaven skal Runa bruke surveyeksperimenter fra Norsk medborgerpanel som viser hvorvidt vi forskjellsbehandler romfolk. Respondentene er delt tilfeldig inn i grupper som får tilnærmet like spørsmål med ett varierende element. Dersom det er forskjell i hvordan respondentene har svart på de ulike formuleringene, indikerer det at elementet man varier har en betydning, forklarer Runa.

Presentasjon av masteroppgaven
Runa har fått stipend fra Medborgerpanelet, og er med på ukentlige lunsjmøter på
DIGSSCORE, hvor hun skal presentere oppgaven sin på et lunsjmøte i mars. Hun har fått innblikk i prosessen rundt arbeidet med spørreundersøkelser, blant annet gjennom pilotering av undersøkelsen for studenter før den sendes ut i felten.

Runa var i Budapest med veileder Elisabeth Ivarsflaten og andre forskere og studenter tilknyttet DIGSSCORE og Medborgerpanelet, i forbindelse med prosjektet «Less hate, more speech». Der fortalte hun om masteroppgaven og taterne og romanifolkets historie i Norge.

Sammen med andre studenter skal Runa presentere masteroppgaven på instituttets forskningsgruppe medborger, opinion, representasjon (MOR). I tillegg er Runa frivillig i «Coalition of the willing» ved Centre on Law and Social Transformation.