Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Forskning

Samler forskere engasjert i politisk økonomi

Sampols Georg Picot har tatt initiativ til en seminarrekke om temaer relatert til politisk økonomi, som skal fungere som et samlingssted for forskere og interesserte fra forskjellige fagmiljøer. Ulikhet står sentralt.

Georg Picot
Forskere fra flere forskjellige institutt har bidratt med egen forskning eller diskusjon av nye publikasjoner i seminarene arrangert av Sampols førsteamanuensis Georg Picot. Seminarene er åpne for alle interesserte, også studenter.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Mitt eget arbeid er svært tverrfaglig. Mange forskere på naboinstituttene deler derfor mine forskningsinteresser, så jeg ønsket å opprette en større gruppe hvor man kunne møte andre som forsket på lignende temaer som en selv.

Målet er et tverrfaglig samlingssted for de som deler interesse for nærliggende temaer. Den tverrfaglige tilnærmingen har resultert i spennende diskusjoner, og det er svært nyttig for forskerne å se feltet sitt også gjennom andre disipliners øyne samt å få og gi tilbakemelding til hverandre, sier Picot. Gruppen har vært innom mange felt dette semesteret. Blant annet har det vært presentasjoner om emner som velferdspolitikk, reguleringer av arbeidsmarkedet, skattlegging og sosial ulikhet. Noen temaer er imidlertid gjengangere hvert semester:

- Vi er alltid åpne for de temaene deltagerne ønsker å presentere, men økonomisk ulikhet går igjen. Det viktigste spørsmålet vi debatterer er da; Hvilke politiske betingelser har ført til økte økonomiske ulikheter i rike demokratier de siste tiårene? Det er viktig at gruppens mangfold er representert på disse møtene, så vi inviterer også eksterne forskere med relevante arbeidsfelt.

Etter oppstarten i januar 2017, har seminardeltagere fra en rekke institutt deltatt. I tillegg til forskere fra Institutt for sammenliknende politikk, har også forskere fra sosiologi, administrasjon- og organisasjonsvitenskap, historie, filosofi og sosialantropologi holdt presentasjoner. Picot håper gruppen kan bidra til UiBs forskning innenfor komparativ politisk økonomi, slik at feltet kan vokse seg større. Prosjektet bidrar også til å gjøre UiB synligere i feltet internasjonalt, gjennom å koble på eksterne forskere.

Seminarene består enten av at forskerne presenterer eget materiale, eller at deltagerne diskuterer nylige relevante utgivelser om temaet. Av og til inviteres også gjesteforelesere fra utlandet. Seminarene er åpne for alle interesserte, inkludert studenter, og man kan komme så mange eller få ganger man ønsker selv.

Seminarkalenderen er tilgjengelig her.