Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ledige stillinger

To PhD-stillinger utlyst på UiBs strategiske satsingsområder

Institutt for sammenliknende politikk lyser ut to stipendiatstillinger innenfor to av UiBs strategiske satsingsområder: globale samfunnsutfordringer (ulikhet, migrasjon, helse) og klima og energiomstilling.

Utlyste stllinger, UiB.

Hovedinnhold

Globale samfunnsutfordringer (ulikhet, migrasjon, helse) og klima og energiomstilling er to strategiske satsingsområder for Universitetet i Bergen. Innenfor disse områdene vil UiB bidra til samfunnet med fremragende forskning, utdanning, tverrfaglig samarbeid og formidling av kunnskap og innovasjon.

Institutt for sammenliknende politikk vil bidra til dette og har lyst ut to stipendiatstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer (ulikhet, migrasjon, helse) og klima og energiomstilling. Begge disse stillingene er 4-årige rekrutteringsstillinger for å ta ph.d.-grad. Søknadsfristen er 5. august 2018.
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/153831/two-phd-positions

Det er mulig for kandidater med mastergrad i sammenliknende politikk fra 2017 og 2018 å søke skrivestipend for å utarbeide prosjektbeskrivelse til disse stillingene.