Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Workshop

Intern UiB workshop tilknyttet ‘The Politics of Inequality’

17. januar 2018, samlet forskere tilknyttet prosjektet "The Politics of Inequality" seg i Bergen til workshop for å lære mer om hverandres forskning og ekspertise.

Project leader, Yvette Peters
Prosjektleder Yvette Peters var svært fornøyd med workshopen, som ga de tilknyttede forskerne mulighet til å bli bedre kjent med hverandres forskning og forskningsplaner.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Som en del av prosjektet ‘The Politics of Inequality’, samlet tilknyttede forskere seg til en intern UiB-workshop. På workshopen møtte både forskere som jobber direkte på prosjektet, og forskere som har et nært forhold til de relevante temaene. 

- Tanken var å samles for å presentere forskning og forskningsplaner, så vi får bedre overblikk av det vi jobber med. Ofte kjenner vi både hverandre og hverandres arbeid, men det er veldig nyttig å noen ganger ta litt ekstra tid for å gå mer i dybden på forskningen til hver enkelt. Da blir det enklere å se hvilke muligheter vi har for forskningssamarbeid, og å få de rette folkene i kontakt med hverandre - det gjelder også de som jobber på samme institutt, sier prosjektleder Yvette Peters. 

Workshopen var svært nyttig, og mange forskjellige, men ofte nært tilknyttede temaer ble diskutert, blant annet pengers rolle i politikken, kjønn og alders rolle i politikk knyttet til likestilling, hvilke uliheter som kan aksepteres, forskjeller mellom og innad styresett, samt digital ulikhet. Det er stor grad av overlapp i de forskjellige forskernes arbeid, så det er gode grunnlag for felles prosjekter, og nye forslag kom under workshopen. Både forskere, postdoktorer, professorer og stipendiater deltok på workshopen, fra Institutt for sammenliknende politikk, Uni Research Rokkan Center, Institutt for filosofi og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Program finner du her.