Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Utveksling

Utveksling på Europastudium

På bachelorprogrammet i europastudium legges det til rette for at alle studenter reiser på utveksling i sitt 5. semester. Fra 2019 tilbys et spesialopplegg hvor alle er garantert plass på et av de utvalgte samarbeidsuniversitetene i Europa.

Hovedinnhold

Når man studerer historie, politikk og samfunnsforhold i Europa er det viktig å reise på utveksling for å få nye perspektiver og erfaringer fra et annet europeisk land. Vi legger til rette for at du skal reise på utveksling i 5. semester og du kan velge blant partnere ansett som særlig relevante for deg som studerer europeisk politikk og historie.

Hva er spesielt?

Studentene på europastudium har prioritert på plassene ved institusjonene som er anbefalt. Disse er valgt fordi de har et spesielt fokus på europastudier og ulike aspekter ved europeisk politikk, historie og kultur. Du skal kunne ta emner på engelsk, men også kunne forbedre språkkunnskaper i ulike europeiske språk om du ønsker det. Derfor er utvalget partnere fra flere land og regioner, store byer og mindre steder. 

Hvordan virker det?

Til fristen 1. februar skal du velge deg fem steder du ønsker å reise. Du legger inn valgene dine i Søknadsweb.

I god tid før fristen vil du få opp et emne på Mitt UiB som heter "Studentutveksling på bachelorprgram i europastudium". Her vil du finne praktisk informasjon du trenger før du velger sted, underveis i prosessen, under oppholdet og når du kommer tilbake. Studieplanen din vil også oppdateres med et eget element for utveksling. Dette vil være aktivt i flere semester og du trenger derfor ikke melde deg av eller på hvert semester.

Hva om jeg ikke kan reise?

Dersom du ikke har mulighet til å reise på utveksling må du melde deg av via et skjema på Mitt UiB.

FAQ

Q: Hva om jeg ikke får noen av alternativene mine?

A: Dersom du mot formodning ikke skulle få et av de valgte alternativene finner vi sammen et annet godt alternativ til deg.

Q: Er denne listen av partnere endelig?

A: Det kan komme flere alternativer frem mot fristen siden instituttet kontinuerlig vurderer eventuelle nye partere.

Q: Kan jeg søke på andre avtaler?

A: Studenter på europastudium har kun prioritet på de utvalgte avtalene. Søker du på andre avtaler vil du ikke ha prioritet på disse foran studenter fra andre program.

Q: Hva om jeg ønsker å reise et helt år?

A: Vi anbefaler at du reiser i 5. semester og så returnerer for å skrive BA-oppgaven og ta andre emner ved UiB i siste semester. Dersom du allikevel vil reise et helt år må du planlegge med å erstatte emnene i siste semester.

Q: Hva gjør jeg om jeg vil søke praksis i utlandet?

A: Fristen for å søke praksis er mye senere enn fristen for utveksling. Så da bør du først velge utveksling og så senere søke om praksisplass. Dersom du får plassen du ønsker trekker du deg fra utveksling, dersom du ikke får plassen kan du fortsatt gjennomføre utveksling. Hvis du uansett vil ta praksis, i utlandet eller Bergen, kan du melde deg av utveksling og kun søke praksis.