Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Prøveforelesning og disputas: Olav Elgvin

Olav Elgvin disputerer 18.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Olav Elgvin
Olav Elgvin
Foto/ill.:
Foto/ill.: Alf Tore Bergsli, Fafo

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

«Between a Rock and a Hard Place. The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe»

Opponenter

1st opponent: Professor Grete Brochmann, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo 

2nd opponent: Professor Göran Larsson, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg  

Leder av komiteen: Professor Lise Rakner, Department of Comparative Politics, University of Bergen.

Leder av disputas

Professor Jan Erik Askildsen, Dean, Faculty of Social Sciences, University of Bergen

Prøveforelesning 

18 desember, 09.15 -10.00  Zoom webinar

Oppgitt tema: “The religious dialogue approach as a mechanism for integration and social cohesion”

Disputas

18 desember, 10.30 – 14.00 Zoom webinar

Møte med kandidaten etter disputasen

Delta i Digital møterom direkte etter disputasen for å møte kandidaten (lenke kommer i chat). Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen. Prøveforelesningen starter presis kl. 09.15 og disputasen kl. 10:30

Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Adrian.Kjar@uib.no innen kl. 11.30 fredag 18. desember. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan fås tilsendt på forespørsel til Adrian.Kjar@uib.no. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.

Åpent for alle interesserte