Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Disputas

Prøveforelesning og disputas: Kristin Dalen

Kristin Dalen disputerer 17.06.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

bilde til pressmelding
Foto/ill.:
Alf Tore Bergsli/Fafo

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

«Chinese Views on Welfare: Social Policy and Political Support”.

Pressemelding

Prøveforelesning

17.06.2021, 09.15 -10.00  Zoom webinar 

Oppgitt tema:
"The advantages and disadvantages of using the linkage between "welfare provision" and "regime trust" as a tool for assessing the legitimacy of the party-state system in China".

Disputas

17.06.2021, 11.00-14:30  Zoom Webinar 

Opponenter:

1. opponent: Dr. Anna Lisa Ahlers, Max Planck Institute for the History of Science.

2. opponent: Professor Jørgen Delman, Department of Cross-Cultural and Regional Studies, University of Copenhagen.

Tredje medlem av komiteen: Associate Professor Michael Alvarez, Department of Comparative Politics, University of Bergen.

Leder av disputas: Professor Liv Syltevik, Department of Sociology, University of Bergen.

Møte med kandidaten etter disputasen

Rett etter disputas inviterer vi publikum til å hilse på kandidaten. Vær på webinaret, så får du lov til å delta med mikrofon og kamera.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen. Prøveforelesningen starter presis kl. 9.15 og disputasen kl. 10.30. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Jannicke.Lervik@uib.no innen kl. 12:30 den 17.juni.

Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan fås tilsendt på forespørsel til Jannicke.Lervik@uib.no. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.