Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Utforsk strukturene og den politiske dynamikken i det europeiske demokratiet på regionalt nivå

Arjan Schakel og Alexander Verdoes har vært med på å utvikle det nylig lanserte "European Regional Democracy Map" (ERDM) - En interaktiv hub som gir forskere, studenter og "folk flest" anledning til å utforske og sammenligne et bredt spekter av data om det regionale demokratiet i Europa og EU.

screenshot of the ERDM
Foto/ill.:
Anna Polster

Hovedinnhold

I korte trekk kan en si at "The European Regional Democracy Map" visualiserer variasjon i Europas demokratiske institusjoner og prosesser, forklarer Arjan og Alexander. For eksempel hvordan innbyggere velger sine lokale representanter, hvilke partier som er representert i regionale og lokale valgkretser og hvilke partier som faktisk styrer. ERDM gjør det mulig å hente ut data om en spesifikk region, men også å sammenligne data fra ulike regioner. 

Å synliggjøre regionalt mangfold

Hvorfor er ERDM et viktig verktøy, og hva kan det lære oss? Arjan og Alexander fremhever at verktøyet bidrar til å synliggjøre og forstå regionaliseringstrenden en har sett i Europa. Nye demokratiske organ på subnasjonalt nivå har blitt skapt, og i visse tilfeller har nye styringsnivå blitt dannet. En ser at regionene har fått økt myndighet over områder som skatte- og velferdspolitikk. Følgelig har regionene fått økt relevans og innflytelse. 

Regionene er svært mangfoldige når det kommer til konstitusjonell status, demokratiske institusjoner, valgresultater og deres rolle og engasjement i innenrikssaker og EU-anliggender. ERDM synliggjør dette mangfoldet. Det gir forskere, men også vanlige borgere anledning til å utforske og sammenligne regioner med ulike indikatorer fordelt på følgende fem områder: Regionale valgresultater, regionale valgsystemer, regionalt styresett, regional autoritet og involvering i EU-anliggender 

Et sted for utforskning - også for studenter!

Hvem håper de vil bruke ERDM - og hvordan? Arjan og Alexander har flere ideer. - Vi håper at folk vil ta seg tid til å utforske kartet og teste ut funksjonaliteter som å zoome inn på spesifikke land eller regioner, og å utforske regional diversitet gjennom å filtrere på ulike indikatorer.

Noe av bakgrunnen for utviklingen av ERDM var å øke bevisstheten de betydelige variasjonene i demokratiet på tvers av regioner og land. Mange, også statsvitere og offentlig ansatte som jobber med lokalpolitikk, er ikke klar over den store diversiteten i regionenes demokratiske institusjoner og prosesser. 

Vi vil helt klart bruke ERDM i egen forskning, og har allerede gjort nytte av kartene i forelesninger og andre presentasjoner, sier Arjan. Vi håper at studentene lar seg fascinere av mulighetene ERDM gir dem til å hente ut data som kan brukes i både bachelor- og masteroppgaver.

Å dele data med et vitenskapelig og ikke-vitenskapelig publikum

ERDM er et samarbeid mellom to forskningsgrupper. Gruppen Strengthening Regional Democracy er lokalisert ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB og er finansiert gjennom Trond Mohn stiftelse. Den andre gruppen er Regional Parliaments Lab (REGIOPARL), basert ved Danube-University Krems i Østerrike.

Svært mye forskningsdata har blitt samlet inn av begge gruppene, og vi ønsket å finne en god måte å tilgjengeliggjøre dataene på – både for et vitenskapelig og et ikke-vitenskapelig publikum, sier Arjan.