Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nye masterstudenter

Gode søkertall og stort oppmøte til master på Sampol

Torsdag 18. august ble det arrangert et orienteringsmøte for de nye studentene i masterprogrammet i sammenliknende politikk.

Nye studenter i lunsjommet til sampol
Foto/ill.:
Welat Westrheim

Hovedinnhold

Masterstudentene ble invitert inn på instituttet til lunsj og fikk møte forelesere fra masterprogrammet. Instituttleder Leiv Marsteintredet ønsket de nye studentene velkommen og ga dem en kort introduksjon til emnene de vil ta i løpet av deres første semester, SAMPOL306: Masterseminar i sammenliknende politikk og SAMPOL305: Multivariat datanalyse. Marsteintredet oppfordret studentene til å bruke breddekunnskapen de tilegner seg fra masterseminarene til å begynne å tenke på tema og problemstilling for masteroppgaven så raskt som mulig. Deretter orienterte de respektive eneansvarlige om hva studentene kan forvente å lære i det første semesteret.

- SAMPOL306 skal gi studentene en grundig oversikt over sentrale tema og diskusjoner innenfor sammenliknende politikk. Studentene blir også oppfordret til å til å utvikle egne analyser og argumentere på en vitenskapelig og selvstendig måte, sier professor Kristin Strømsnes.

Gjennom SAMPOL305 vil studentene lære å gjennomføre empiriske analyser i statistikkprogrammet R.

- Kvantitativ analyse er et ekspanderende felt, og kompetanse i R er i økende grad både ettertraktet og etterspurt av arbeidslivet, understreket professor Tor Midtbø, emneansvarlig i SAMPOL305. - Emnet er en inngang til kunnskap om å tilegne seg kunnskap, la Midtbø til.

Videre ble de nye masterstudentene informert om de tilgjengelige utvekslingsmulighetene i løpet av mastergraden. En ny tilføyelse for studentene er muligheten til å dra nytte av den nye utvekslingsavtalen med UNC Chapel Hill på University of North Carolina.

Forventningsfulle masterstudenter
Blant de 33 nye masterstudentene har omtrent en tredjedel en bachelorgrad fra en annen utdanningsinstitusjon enn Universitetet i Bergen. - Dette betyr at en master i sammenliknende politikk er et ettertraktet studieprogram, også utenfor Universitetet i Bergen, understreker instituttleder Marsteintredet, som er svært glad for at så mange velger å komme til UiB for å ta en master i sammenliknende politikk.

Blant de nye masterstudentene som deltok på orienteringsmøtet var Fredrik Madsen, Henrik Heimly Steinnes, Isabell Witschurke og Helena Jasmin Opdal. Alle fire fremhevet fokuset på kvantitativ og kvalitativ analyse, det varierte utvalget av emner og de lovende jobbmulighetene etter endte studier som avgjørende faktorer for deres valg om å starte på masterprogrammet i sammenliknende politikk. To av dem er Fredrik Madsen og Henrik Heimly Steinnes, som begge valgte å fordype seg i sammenliknende politikk som en del av bachelorgraden i Europastudier. Begge har hørt mye bra om masterprogrammet fra seminarledere de har hatt underveis i studieløpet.

- Metodedelen av masteren er veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet, noe som er et stort pluss. Man må jo tenke på det som skjer etter masteren også, sier masterstudent Fredrik Madsen.

Fra bachelor ved London School of Economics til master i Sampol
Helena Jasmin Opdal har en bachelorgrad fra London School of Economics (LSE). Likevel falt valget hennes mastergrad på Sampol. Etter å ha bosatt seg i Bergen i januar under et friår, bestemte hun seg for å bli værende i byen og søke om opptak til masterprogrammet i sammenliknende politikk.

- Det som tiltrekker meg er det varierte spekteret av temaer som lar deg studere og sammenliknende politiske prosesser på tvers av ulike land, og muligheten til å utvikle ferdigheter innen både kvalitativ og kvantitativ analyse, forklarer Opdal.