Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Forskning

To nye prosjekter

På tampen av 2012 fikk Institutt for sammenliknende politikk tilslag på to nye prosjekter; Det ene prosjektet støttes av Nordisk ministerråd, og det andre av Norges forskningsråd. Kina er den røde tråden.

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk (Sampol) fikk altså to gode nyheter før jul, der prosjekter knyttet til Kina og velferd har fått støtte fra henholdsvis Nordisk ministerråd og Norges forskningsråd.


Nordisk ministerråd har bevilget 835 000 danske kroner i støtte til dette 3-årige prosjektet «Sino-Nordic Welfare Research network» (SNoW), som ledes av Professor Stein Kuhnle. Prosjektet bygger på et nettverk etablert de siste 2-3 årene. Med i kjernestyringsgruppen er professor Klaus Petersen fra Syddansk Universitet, Odense, og professor Pauli Kettunen, Helsingfors Universitet. En utvidet styringsgruppe består av deltagere fra Norge, Sverige og Finland, og kinesiske forskere fra Fudan University (Shanghai), fra Beijing University, Zhejiang University (Hangzhou) og Sun Yat-sen University (Guangzhou).

 Prosjektet vil ha som formål:

- å styrke kinesisk-nordisk samarbeid i forskning og høyere utdanning innenfor det velferdspolitiske området

- å styrke nettverksbygging gjennom publisering av et elektronisk nyhetsbrev

- å styrke kompetanseoppbygging og felles forskningsinteresse gjennom organiseringen av PhD-kurs og seminarer/konferanser

- å styrke nettverksbygging gjennom gjensidig utveksling av forskere for kortere perioder

- å styrke Nordic Centre ved Fudan University i Shanghai; senteret vil tjenes som en organisatorisk og administrativ node for alle aktiviteter i Kina

- å øke synligheten av den nordiske velferdsstatserfaringen i Kina

Det kan også nevnes at av 22 søknader om støtte fra Nordisk ministerråd, endte seks prosjekter opp med å få støtte, og to av disse var prosjekter fra Universitetet i Bergen.

 

Det andre prosjektet sampol har fått tilslag på, «Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice», støttes av Norges forskningsråd og ligger under VAM-programmet. Det vil ledes av FAFO, ved direktør Jon Hippe, og prosjektet er utarbeidet i fellesskap med ISP. Hele bevilgningen er på 9,5 mill kr. Også ChoiceLab-gruppen ved NHH deltar i prosjektet.

Det skal foretas en rekke survey-undersøkelser og annen datainnsamling i Kina, i samarbeid med en rekke kinesiske institusjoner og forskere. Et phd-stipend skal utlyses under prosjektet, og Sampol har fått ressurser til en 2 års post-doc stilling. Fra Sampol deltar Stein Kuhnle, Cornelius Cappelen, Tor Midtbø, Kristin Strømsnes og Hans Jørgen Gåsemyr. Hovedformålet er å undersøke det normative grunnlaget for å etablere et bærekraftig og legitimt velferdsregime i Kina.

Spørsmål som vil bli undersøkt er blant annet:

- Hvilke ulikheter og fordelingsprinsipper blir vurdert som rettferdige eller urettferdige blant kinesiske borgere?

- Hvordan varierer slike syn, og hvorfor?

- I hvilken grad er rettferdighetspreferanser reflektert i Kinas nåværende velferdspolitikk?   

- Hvilke teoretiske innsikter kan utledes av den kinesiske casen med hensyn til teoretiske diskusjoner om rettferdighetsoppfatninger, om resultater av velferdspolitikk og om statens legitimitet?