Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKERUTVEKLSING

Stephan Hamberg fra University of Washington ny gjesteforsker ved SAMPOL

Valgvold og valgadministrasjon i Afrika sør for Sahara er forskningsfeltet til Stephan Hamberg, stipendiat ved University of Washington. Han er gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk vår- og høstsemesteret 2014.

Stipendiat Stephan Hamberg
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Stephan Hamberg besøker Institutt for sammenliknende politikk som gjesteforsker fra april til november for å ferdigstille sin doktorgradsavhandling. Han vil være tilknyttet forskningsgruppen Demokrati og utvikling. Stephan kommer opprinnelig fra Oslo, men har tatt bachelor- og mastergrad i statsvitenskap ved University of Washington i Seattle, hvor han også jobber på doktorgraden. I tillegg har han en mastergrad fra Universitet i Oslo.

 

Stephans doktorgradsavhandling dreier seg om valgvold i Afrika sør for Sahara. Hans hovedtese er at risikoen for valgvold er større i land der det sittende regimet har ekskludert eller marginalisert etniske grupper og hvor valgene er preget av sterk konkurranse. Samtidig finner han at uavhengige valgkommisjoner kan motvirke de negative effektene etnisk diskriminering har. Stephan bruker både kvalitative og kvantitative metoder for å teste sine hypoteser. I tillegg til å bruke en ny database på valgkommisjoner har han vært på feltarbeid i Kenya og Ghana i ett år.

 

I Seattle har Stephan undervist i både internasjonal politikk og sammenlignende politikk. I tillegg har han koordinert og undervist i kurset ‘Peace Research’ ved den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo i fem år.    

 

For øvrig er Professor Per Selle ved Institutt for sammenliknende politikk gjesteforsker ved University of Washington høsten 2013 og våren 2014.