Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY FORSKNIG

- Medias personfokus gir flere politiske skandaler

Ifølge professor Tor Midtbø har journalistene blitt mer opptatt av det politiske spillet og det som skjer i kulissene, og dette fører til at flere politiske skandaler avdekkes. Midtbø ble nylig intervjuet av Mandag Morgen om det nye nordiske forskningsprosjektet om politiske skandaler.

Tor Midtbøs bok 'Skandaler i norsk politikk' (2007), utgitt på Universitetsforlaget.
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

- Politiske skandaler tredoblet

Avisen Mandag Morgen skriver 11. april om det nye nordiske forskningsprosjektet om politiske skandaler, som blant andre professor Tor Midtbø ved Institutt for sammenliknende politikk deltar i. Mandag Morgen melder at antall politiske saker i Norden er tredoblet siden 1980-tallet, og at økningen ikke skyldes at politikerne begår flere overtramp enn før, men at personfokuserte medier er blitt mer opptatt av det politiske spillet enn det politiske innholdet. Ikke bare det som skjer på scenen, men også det som skjer i kulissene får stor oppmerksomhet.

- Politikerne slipper journalistene oftere inn, siden de er opptatt av å få oppmerksomhet. Derfor er det ikke så rart at flere skandaler finner veien til mediene, sier Midtbø til Mandag Morgen.

 

- Rammer ikke partiene

Midtbø sier til Mandag Morgen at politiske skandaler ikke har noe å si for partienes oppslutning, selv om de kan gjøre stor skade på den berørte politikerens karriere. For partienes del er de negative effektene av skandalene svake og kortvarige, sier Midtbø, som fant det samme i sin bok ‘Skandaler i norsk politikk’ fra 2007.

Midtbø legger til at mange «skandaler» egentlig dreier seg om uvesentligheter, men presiserer overfor Mandag Morgen at skandalene kan ha positive effekter for demokratiet, så lenge det dreier seg om avdekking av graverende politiske forhold.