Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKNING

Flere vil gi Stortinget mer innflytelse over utnevning av høyesterettdommere

Professor Gunnar Grendstad skriver i et innlegg i Klassekampen at både regjeringens og Høyesteretts involvering i utnevning av høyesterettdommere kan være problematisk med hensyn til maktfordeling og demokrati. Han viser til at flere derfor har tatt til orde for å involvere Stortinget mer i denne prosessen.

Hovedinnhold

Utnevningsregjering påvirker dommeres stemmegivning

I de siste årene har professor Gunnar Grendstad ved Institutt for sammenliknende politikk sammen med blant andre Bill Shaffer og Eric Waltenburg ved Purdue University forsket på hva utnevningsregjeringens politiske farge har å si for høyesterettdommeres stemmegivning.  

Grendstad skriver i innlegget:

«For hele 50-årsperioden siden 1963 da mesteparten av utnevningsprosedyrene lå i Justisdepartementet, viser vår forskning på økonomiske saker at utnevnelsesregjering har betydning for dommernes stemmegivning. Når en offentlig og en privat part står mot hverandre, øker sjansen med syv prosent for at en dommer utnevnt av en sosialdemokratisk regjering vil stemme for den offentlige parten. Og dersom et flertall av de fem dommerne er utnevnt at en sosialdemokratisk regjering, øker sjansen med 16 prosent for at alle dommerne stemmer for den offentlige part. Mønsteret har motsatt effekt for dommere utnevnt av en borgerlig regjering»

 

Selvrekrutterende Høyesterett?

Grendstad understreker imidlertid at denne utnevningseffekten ikke er konsekvent påviselig i økonomiske saker i nyere tid, og at dette kan ha sammenheng med at Høyesterett er selv involvert i utnevningen av dommere: 

«(…) på den andre siden viser forskningen at det er vanskelig å finne en konsistent utnevningseffekt i økonomisk stemmegivning for den siste 20-årsperioden. I de ti siste årene av denne perioden er søknadene håndtert av Innstillingsrådet. I dette nye regimet holder domstolsleder og justitiarius Tore Scheis nærmest bukten og begge endene. Fra sitt eget kontor intervjuer Schei selv søkerne og vurderer deres referanser før Innstillingsrådet rangerer søkerne. Og som avslutning gir Schei også en anbefaling av søkerne til justisministeren. Dette er en anbefaling som skal være forankret i hele høyesterettskollegiet. Justitiarius sin tette involvering i vurderingen av søkerne kan ikke ta vekk muligheten for at Høyesterett har blitt mer selvrekrutterende.»

 

- Stortinget kan involveres i utnevningsprosessen

For å unngå uønskede effekter av regjeringsutnevning og eventuell selvrekruttering peker Grendstad på at en løsning kan være å flytte deler av dommerrekrutteringen fra regjeringen og domstolen til Stortinget. Han viser i innlegget til at nåværende justisminister Anders Anundsen er blant dem som tidligere har tatt til orde for dette med henvisning til maktfordeling og demokratihensyn.