Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY FORSKNING

SAMPOL deltar i stort internasjonalt forskningsprosjekt: Hvordan kommuniserer populistene?

Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten fra SAMPOL representerer UiB i et stort internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan populister snakker. Prosjektet har fått støtte fra EUs prestisjefylte COST Action-program.

- Mange hevder at populistiske partier er spesielt avhengige av å nå frem i media, fordi de ikke har et godt oppbygd partiapparat, sier prosjektleder Toril Aalberg ved NTNU.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

«Populist Political Communication in Europe»

Det nye forskningsprosjektet har fått tittelen «COST Action IS1308: Populist Political Communication in Europe», melder NTNU på sine nettsider. Et nettverk av forskere fra 25 land skal analysere populistisk kommunikasjon og hvordan den påvirker andre politiske partier og oss. Det fireårige prosjektet ledes av professor Toril Aalberg ved NTNU, og førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk er den andre representanten fra Norge.  

I Norge betraktes Fremskrittspartiets tidligere leder Carl I. Hagen ofte som Norges første «mediepolitiker». Med sin mestring av TV-formatet ble han sett som en foregangsfigur andre politikere lærte av. Og nettopp populisters mediestrategier er et sentralt fokus i det nye forskningsprosjektet.

NTNU melder at prosjektet bringer «sammen forskere som ønsker å undersøke populistisk, politisk kommunikasjon og påvirkningen det har på demokratier over hele Europa», og at «[g]ruppen skal ta for seg populistene selv og deres strategier for politisk kommunikasjon. Den skal ta for seg hvordan media påvirkes av disse strategiene. Dessuten hvordan vi og andre politiske partier påvirkes av populistene».

 

Prestisjefylt EU-støtte

Det nye forskningsprosjektet er støttet av EU-programmet COST, som står for «European Cooperation in Science and Technology». EUs COST Action-program er prestisjefylt og det er vanskelig å nå frem. Norge har ledet bare 11 av rundt 1100 COST-prosjekter siden programmet ble opprettet på 1970- tallet.

NTNU melder videre at i «kategorien for samfunnsfag og humaniora er konkurransen ekstra stor, med spesielt mange søkere. Under tre prosent av de innsendte forslagene får støtte til slutt, eller 2,69 prosent for å være presis.»

 

Sentralt forskningsfelt ved SAMPOL

Populisme, fortrinnsvis høyrepopulisme, er et sentral forskningsfelt ved Institutt for sammenliknende politikk. Professor Lars Svåsand har forsket på temaet i mange år, det samme har førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten. Sammen med universitetslektor Hilmar L. Mjelde og vitenskapelig assistent Lise Lund Bjånesøy deltar de i det nordiske forskernettverket Research network on Nordic Populism (NOPO).

Temaets aktualitet merkes også blant studentene. De siste årene er det skrevet svært mange master- og bacheloroppgaver om temaet.