Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKNING

SAMPOL - 'Senter for Fremragende Forskning'

Institutt for sammenliknende politikk er blitt partner i PluriCourts Senter for Fremragende Forskning, som er lokalisert på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

SFF-ordningen er Forskningsrådets fremste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning
SFF-ordningen er Forskningsrådets fremste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning.

Hovedinnhold

Det er gjennom professor Siri Gloppens deltakelse at Institutt for sammenliknende politikk er blitt partner i PluriCourts. Senteret, som er finansiert av Norges Forskningsråd, studerer internasjonale domstolser på områdene menneskerettigheter, strafferett, miljørett, handel og investeringer og består av forskere innen fagdisiplinene jus, statsvitenskap og filosofi. De analyserer årsaker til at de ulike domstolene og tribunalene ble opprettet, deres funksjon og ulike virkninger. Et hovedfokus er det internasjonale domstolsapparatets legitimitet, både deres faktiske, sosiologiske legitimitet og hvordan deres rolle kan begrunnes normativt. Gloppen er koordinator for den statsvitenskapelige forskningsdelen av senteret, noe som innebærer et ansvar for å utvikle den empiriske forskningen på internasjonale domstolers rolle og legitimitet.

 

Som del av arbeidet med PluriCourts redigerer Gloppen en bok om 'International Sexual and Reproductive Rights Lawfare' sammen med Alicia Ely Yamin fra Harvard University (USA) og Malcolm Langford ved Universitetet i Oslo/CMI. Boken tar for seg nettopp årsaker til, funksjoner ved og virkninger av internasjonal rettslig behandling av seksuelle og reproduktive rettigheter, som abort og homofiles rettigheter. Boken undersøker også hvordan det å ta stilling til slike politiserte og moralsk betente spørsmål påvirker de internasjonale domstolenes legitimitet. Bokprosjektet er knyttet opp et større forskningsprosjekt om seksuelle og reproduktive rettigheter ved SAMPOL.

 

Les mer om Pluricourts her.