Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
STEIN ROKKAN

- Stein Rokkans perspektiver trengs for å forstå norsk politikk

For å forstå utviklingstrekk i norsk politikk trengs Stein Rokkans perspektiver, skriver den ferske SAMPOL-stipendiaten Olav Elgvin i Klassekampen. Rokkans politisk-sosiologiske perspektiver benyttes ikke nok i dagens samfunnsdebatt, ifølge Elgvin.

OE
Olav Elgvin

Hovedinnhold

Elgvin skriver at for å belyse maktforhold og beslutningstaking i norsk politikk er det nødvendig med Rokkans politisk-sosiologiske tilnærming, hvor sosiale identiteter, makt, klasse, og forholdet mellom ulike grupper står sentralt:

 

«For når man leser ham [Rokkan, red. anm.), oppdager man perspektiver det i dag er lite av i forskningen på norsk politikk. Den mest kjente setningen hans lyder som følger: ‘Stemmer teller, men ressurser avgjør’. Da Rokkan skrev dette i 1966, mente han at samfunnsutviklingen ikke bare ble bestemt av styrkeforholdet mellom partiene på Stortinget. Det som avgjorde hvilken vei samfunnet beveget seg, var styrkeforholdet utenfor Stortinget: Hvor mye makt hadde arbeidsgiverne? Hvor mye makt hadde fagforeningene?»

 

Les hele kommentaren i Retriever.

 

Ler mer om Stein Rokkan her.