Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Gloppen (red.) med ny antologi: hvordan påvirker rettslig regulering av velferdspolitikk utsatte grupper?

Professor Siri Gloppen er medredaktør på en ny antologi om konsekvensene av rettslig regulering av velferdspolitikk. Boken utgis av Edward Elgar Publishing med enkeltkapitler av postdoktor Cornelius Cappelen og professor Lise Rakner.

d
Illustrasjonsbilde.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Rettslig regulering av velferdspolitikk og konsekvensene for utsatte grupper

I antologien Juridification and social citizenship in the welfare state studerer professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenliknende politikk, Henriette Sinding Aasen (UiB), Anne-Mette Magnussen (Høgskolen i Bergen) og Even Nilsen (Uni Research Rokkansenteret) aspekter ved og konsekvenser av rettslig regulering av velferdspolitikk i Europa og Latin-Amerika. Boken utgis av Edward Elgar Publishing.  

Såkalt ‘juridifisering’ innebærer rettslig regulering av nye politiske saksfelt, konflikter og problemer, i denne boken på det velferdspolitiske feltet. Effektene av den internasjonale og nasjonale reguleringen på utsatte grupper hva gjelder inkludering og ekskludering i samfunnet er gjenstand for intens debatt blant samfunnsvitere og eksperter på juss.

Antologien bidrar med empirisk analyse samt et multidisiplinært og sammenliknende perspektiv i en debatt som har vært både fragmentert og hovedsakelig teoretisk. Sentrale spørsmål i boken er: i hvilken grad bidrar internasjonale menneskerettighetsnormer til å sikre utsatte grupper grunnleggende velferdstjenester? Hvordan påvirker den rettslige reguleringen demokratisk deltakelse? Hvilken rolle har profesjonelle fagfolk i distribusjonen av velferdstjenester?

 

Politikk og rett, demokratiserings- og velferdsforskning ved instituttet

Professor Siri Gloppen forsker på diverse tematikker i skjæringspunktet mellom juss og politikk, særlig i det sørlige og østlige Afrika. I tillegg til å være medredaktør av boken er hun medforfatter på tre kapitler: introduksjonskapittelet, Judging the Price of Life: Cost Considerations in Right to Health Litigation, medforfattet av Octavio Ferraz (King's College London), Ottar Mæstad (CMI) og professor Lise Rakner (Rakner er ekspert på komparativ demokratisering ved instituttet), og Juridification and Social Citizenship - International Law, Democracy and Professional Discretion. Både sistnevnte kapittel og introduksjonskapittelet er skrevet sammen med de øvrige redaktørene.  

Postdoktor Cornelius Cappelen bidrar med kapittelet Unemployment Compensation and the Trade-off Between Equality and Personal Responsibility, skrevet sammen med Eskil Le Bruyn Goldeng (Høgskolen i Buskerud og Vestfold). Cappelen forsker på velferdspolitikk, som lenge har vært et sentralt forskningsområde ved Institutt for sammenliknende politikk.   

 

Les mer om boken og se innholdsfortegnelse her.