Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Doktorgradsstipendiat

Lise Lund Bjånesøy ny stipendiat ved SAMPOL

Hvordan kan verdikonflikter relateres til fremveksten av høyreradikale partier? Det er temaet for Lise Lund Bjånesøy sitt doktorgradsstipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk.

Lise Lund Bjånesøy
Lise Lund Bjånesøy
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Bjånesøy startet 1. mars sitt 4-årige PhD-engasjement ved Institutt for sammenliknende politikk. Bjånesøy sitt PhD-prosjekt har tittelen «Populist radical right voting and the increasing importance of values: Value conflicts in a comparative perspective”. I doktorgradsprosjektet skal Bjånesøy undersøke hvordan og hvorfor verdikonflikter - forstått som spørsmål utenfor den tradisjonelle høyre-venstre-aksen, som for eksempel holdninger til homofili - kan relateres til fremveksten av høyreradikale partier i den senere tid. Prosjektet tar sikte på å sammenligne Tea Party-bevegelsen i USA og de høyreradikale partiene i Vest-Europa både på partinivå og velgernivå.  

 

Naturlig videreføring av masteroppgaven
Bjånesøy avla mastergrad ved Institutt for sammenliknende politikk i 2014. Hun skrev masteroppgaven «Populist Radical Right Voters in Contemporary Democracies in Western Europe: Operationalizing and Testing the Three-Dimensional Political Space hypotheses» som er en studie av høyrepopulistisk stemmegivning i Vest-Europa. PhD-prosjektet hennes er en naturlig videreføring av funn fra masteroppgaven. Bjånesøy har siden 2013 arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk på et prosjekt om høyrepopulisme i de nordiske landene, og for Norsk medborgerpanel – en stor nasjonal spørreundersøkelsesinfrastruktur om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema.

 

Interesse for metode og surveyforskning
Bjånesøy er svært interessert i metode generelt og surveyforskning spesielt. I tiden som vitenskapelig assistent har Bjånesøy opparbeidet erfaring med koordinering og design av spørreundersøkelser for Norsk medborgerpanel. Hun har i tillegg hatt ansvar for piloteringen av undersøkelsen og har ledet et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Amalie Skram videregående skole om Norsk medborgerpanel. Gjennom prosjektperioden vil Bjånesøy være medlem av forskningsgruppen Medborgere, opinion og representasjon ved Institutt for sammenliknende politikk, og forskningsgruppen Diversitet, velferd og menneskerettigheter i Norsk medborgerpanel.