Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Digital samfunnsvitenskap

Paul Sniderman bidrar til surveyforskning

Professor Paul Sniderman, fra Stanford University, besøker denne uken Institutt for sammenliknende politikk. Anledningen er etableringen av DIGSSCORE, Universitetet i Bergens storsatsing på digital samfunnsvitenskap.

Paul Sniderman med medlemmer av DIGSSCORE
Paul Sniderman (left) with students and researchers affiliated with DIGSSCORE

Hovedinnhold

Paul Sniderman er tilknyttet DIGSSCORE med en stilling som professor II, finansiert av Bergen Forskningsstiftelse (BFS). Programmet for besøket inkluderer kaffemøte, individuelle møter med forskere, forelesning og workshop. Besøket gir forskere og studenter muligheten til å motta verdifulle tips og ideer fra en akademiker som, i tillegg til å være en fremtredende forsker, har lang og god erfaring som tidsskriftredaktør. 

På onsdag holdt Sniderman et foredrag med tittelen "The Democratic Faith" på det månedlige Sampolseminaret. Sniderman tok utgangspunkt i tidligere foredrag holdt på Yale, og et bokmanuskript som vil bli publisert senere i år.

DIGSSCORE arrangerte også en workshop på torsdag hvor forskere og studenter diskuterte ideer for kommende forskning gjennom prosjektet.

Surveyforskning
DIGSSCORE er en utvidelse og profesjonalisering av internett-panelet Medborgerpanelet som baserer seg på spørreundersøkelser og bruker surveydata til å forske på nordmenns holdninger om viktige samfunnstema. I tillegg bygges det et digitalt forskningslaboratorium, Medborgerlaben, som en del av DIGSSCORE. 

I følge Paul Sniderman har Universitetet i Bergen gjort et klokt valg ved å satse på Medborgerpanelet. – Verdiene jeg har tillært meg i fagfeltet er i full retrett, og det er en ære å få lov til å gjøre det på den riktige måten.