Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTIG HAV

Ny leder av UiBs senter for bærekraftig hav

Professor Lise Øvreås overtar etter Peter M. Haugan som leder av Ocean Sustainability Bergen, UiBs senter for bærekraftig hav, der vitenskapelig rådgivning er en sentral oppgave.

Professor Lise Øvrreås, Academic Director of Ocean Sustainability Bergen at the University of Bergen in Norway.
MERITTERT HAVFORSKER: Lise Øvreås er mikrobiolog og overtar som ny leder for Ocean Sustainability Bergen, herunder arbeid med UiBs lederrolle for bærekraftsmål 14, Liv under vann.
Foto/ill.:
Trond Isaksen

Hovedinnhold

Det virtuelle senteret Ocean Sustainability Bergen (OSB) ble opprettet ved Universitetet i Bergen (UiB) i januar 2018, og har som en av sine primæroppgaver å fungere som en kanal og pådriver for vitenskapelig rådgivning fra UiBs forskningsmiljøer mot ulike internasjonale organer (primært FN-systemet) og nasjonale myndigheter.

Professor Peter M. Haugan fra Geofysisk institutt ledet senteret det første året, men er nå gått over i en ny stilling ved Havforskningsinstituttet. Nå erstatter professor Lise Øvreås fra Institutt for biovitenskap (BIO) ham som leder.

– Det skal bli svært spennende å arbeide med dette viktige temaet og å lede OSB videre. Det er med stor ydmykhet jeg overtar etter Peter M. Haugan, sier Øvreås.

Øvreås er mikrobiolog og en merittert havforsker som har arbeidet mye med blant annet mikrobiell diversitet i havet. Hun var tidligere prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og var også med på å etablere Senter for geobiologi, et tidligere Senter for fremragende forskning (SFF) støttet av Norges forskningsråd.

I tillegg har hun en rikholdig portefølje innen det som kalles vitenskapsdiplomati (science diplomacy) og vitenskapelig rådgivning. Ikke minst gjennom ymse komitéarbeid. Hun er fungerende visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og er akademiets representant i European Academies' Science Advisory Council (EASAC). En erfaring som vil være nyttig i rollen som OSB-leder.

– Vitenskapelig rådgivning og formidling av kunnskap vil bli stadig viktigere i årene fremover. Rådgivning og kunnskapsformidling er en viktig del av akademias samfunnsoppdrag. Det er et stadig økende behov i FN og hos ulike nasjonale myndigheter for fakta og forskning når viktige beslutninger skal tas, sier Øvreås.

En annen vesentlig del av porteføljen til den nye OSB-lederen vil være å lede det daglige arbeidet med UiBs status som knutepunkt for bærekraftsmål 14, Liv under vann, både hos FN-organisasjonen UNAI og International Association of Universities (IAU). Dette vil skje i tett samspill med UiB-ledelsens arbeidsgruppe for Agenda 2030, SDG Bergen, ledet av professor Edvard Hviding.

– Koblingen mellom UiBs vitenskapelige rådgivning og vår lederrolle på bærekraftsmålene og FNs Agenda 2030, vil være viktig ikke bare for oss i Bergen, men for hele universitets-Norge, sier Lise Øvreås. Hun viser til at Annelin Eriksen, som er viserektor for globale relasjoner og leder av styringsgruppen for SDG Bergen, også leder den nasjonale komiteen for Agenda 2030-arbeidet i universitetssektoren i Norge.

Den nye OSB-lederen får en ilddåp når hun allerede 28.-30. januar skal representere UiB i en workshop i IAUs bærekraftsklynge ved UNESCO i Paris, hvor implementeringen av bærekraftsarbeidet for universiteter globalt vil stå høyt på agendaen. Dette vil posisjonere UiB enda tydeligere som et verdensledende universitet på bærekraftig havforskning.