Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nytt forskningsprosjekt

Brukere skal forme demenstilbudet

I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.

Kunnskapskommunekonferansen 2017

Prosjektet MEDVIRK-DEM ble presentert på Kunnskapskommunekonferansen 2017 (se video).
Produsent:
SEFAS

Hovedinnhold

– Det som er spesielt med Vaksdal er vår høye andel 80 pluss. 7,4 prosent av befolkningen er over 80 år, mens gjennomsnittet for Norge er mellom fire og fem prosent. Vi har utfordringer og kommer til å måtte endre tjenestetilbudet vårt.

Slik innledet Anita Sævild, enhetsleder i Vaksdal kommune på Kunnskapskommunens konferanse. Sammen med Oscar Tranvåg, postdoktor ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) presenterte hun prosjektet MEDVIRK-DEM. 

Kommunen tenker nytt i utviklingen av sitt tilbud til personer med demens, og prosjektet er i samarbeid med SEFAS på Universitetet i Bergen, Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskolen på Vestlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved Oslo Universitetssykehus.

I prosjektet MEDVIRK–DEM er personer med demens og deres pårørende selv med på å forme det fremtidige tilbudet, såkalt brukermedvirkning. Gjennom intervju skal brukernes meninger, ønsker og behov tas hensyn til i utformingen av kommunens nye ressurssenter for demens.

– Vi er opptatt av at vi ikke har svarene på forhånd og vil på den måten sikre reell innflytelse, sier Sævild.

Todelt prosjekt

Vaksdal kommune tok selv initiativ og fikk forskningsinstitusjonene SEFAS og Senter for Omsorgsforskning Vest, samt Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse med på laget.

Målet med MEDVIRK-DEM er todelt, forklarer Tranvåg. Forskerne skal bistå Vaksdal med innføring av et tjenestetilbud basert på brukermedvirkning, parallelt vil de se på brukermedvirkning som metode.

– Vi er interessert i å dokumentere hva personer med demens faktisk sier når de blir gitt en stemme i utvikling av sitt tjenestetilbud. I ettertid vil vi undersøke personer med demens og pårørendes erfaringer med å være med i et brukermedvirkningsprosjekt. Det er på tide å foreta et paradigmeskifte. Vi må spørre brukerne; hva trenger dere? Hva betyr dette for dere?

For Vaksdal kommune har dette stor nytteverdi, mener Sævild.

– Vi får kunnskap om våre brukere og kan lage en tjeneste som er tilrettelagt for de vi skal hjelpe. Vi mener også at dette blir mer grundig hvis en forskningsinstitusjon som SEFAS blir med. Og vi mener vi kan lære av hverandre.

Sammen for fremtiden

Vaksdal kommune er en av kommunene som er med på den nye satsingen Kunnskapskommunen. Sammen for fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester var tittelen på dette årets konferanse i Universitetsaulaen den 15. juni.

Ni kommuner i Hordaland står sammen om fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester. Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest skal styrke forskning og kunnskapsbasert praksis i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Uni Research Helse, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Folkehelseinstituttet.

Pris til Giardia-forskere

På konferansen ble også Bergen kommunes forsknings- og innovasjonspris delt ut. Prisen går til et miljø eller en person som har gitt et fremragende bidrag innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune. Årets vinner ble Giardiagruppen.

LES OGSÅ: Forsknings- og innovasjonspris til Kjell Krüger

Forskergruppen, som består av medlemmer fra kommunehelsetjenesten i Bergen, Universitetet i Bergen, Uni Research Helse og Haukeland universitetssykehus, har forsket på giardiaepidemien som brøt ut i Bergen i 2004. Flere av forskerne er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin.