Hjem

Utdanning

Årsstudium

Engelsk, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar22
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i engelsk er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer grammatikk og fonetikk, sosiolingvistiske aspekt av engelsk språk, moderne lingvistikk, språkhistorie, og britisk og amerikansk litteratur og kultur. Du får tilbod om eit to veker langt kurs i York, Storbritannia.

NB: Studiet startar i januar.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld sju emne. Du startar studiet om våren, og tek emner i litteratur/kultur og emne i språk kvart semester.

Vår
ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp)

ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp)
ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp)

 

Haust
ENG107 Engelsk grammatikk II (5 stp)

ENG108 Engelsk som verdsspråk (5 stp)

ENG109 Variantar av engelsk (5 stp)

ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp)

Årsstudium i engelsk (krav 60 SP)
Årsstudium i engelsk - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–32
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–32
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–32
ENG107Engelsk grammatikk II51–33
ENG108Engelsk som verdsspråk51–33
ENG109Variantar av engelsk51–33
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–33
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i engelsk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i engelsk krev gode forkunnskapar i språket. Studentar utan nødvendige forkunnskapar må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Engelsk

Årsstudium i engelsk
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184170

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon 55 58 93 70