Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FORSKNINGSFORMIDLING

Lær deg å bli en god formidler

Er du ph.d.-kandidat? Vil du bli en bedre formidler? Forsker Grand Prix tilbyr en solid pakke med tips og råd for god kommunikasjon.

Ph.d-kandidat Julie Ane Ødegaard Borge på scenen under Forsker Grand Prix 2015 under Forskningsdagene i Bergen.
ANBEFALER FORSKER GRAND PRIX: Tidligere deltaker Julie Ane Ødegaard Borge oppfordrer flere samfunnsvitere til å melde seg på ph.d.-konkurransen Forsker Grand Prix.
Foto/ill.:
Øyvind Ganesh Eknes

Hovedinnhold

Forsker Grand Prix (FGP) avholdes hver høst som del av Forskningsdagene. I Bergen er det en lokal finale med ti kandidater. Konkurransen er åpen for ph.d.-kandidater, og innlegg kan holdes på norsk eller engelsk. Fristen for å melde seg på til årets lokale konkurranse er 12. mai.

Arbeid med avhandling ble mer fokusert

Sist Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVF) var representert i den lokale finalen, var da Julie Ane Ødegaard Borge fra Institutt for sammenliknende politikk deltok i 2015. Hun anbefaler sterkt andre å delta. Som en bonus oppdaget hun at deltakelse i FGP hjalp henne da hun skulle skrive doktorgradsavhandlingen sin.

– Når du er med på Forsker Grand Prix får du utfordret deg selv på hva prosjektet ditt handler om. Ved å øve inn en presentasjon på bare fire minutter blir du nødt til å fokusere på hva som er viktige funn og å spisse dette på en måte som gjør at andre kan forstå det. Det er en veldig lærerik og nyttig prosess, forteller hun og legger til:

– I tillegg er det kjempegøy! Vi blir en sammensveiset gjeng etter coaching, teatersport og mye moro.

Mer enn Forsker-Idol

Hun tror mange samfunnsvitere vegrer seg fordi de tenker på FGP som bare show og at mange opplever det som vanskelig å presentere forskningen sin på en “tabloid” måte.

– Det er ikke alltid like lett å formidle samfunnsvitenskapelig forskning, siden vi ikke alltid har to streker under svaret eller et medbrakt produkt vi har laget. Men nettopp derfor er det kjempeviktig at vi tør å ta utfordringen, oppfordrer Ødegaard Borge.

Også politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, anbefaler flere samfunnsvitere å delta i FGP. Selv deltok hun i 2011 og opplevde det som en lærerik erfaring å ta med, både til skriving av doktorgradsavhandlingen og for å bli bedre på kommunikasjon generelt. I en kronikk året etterpå omtalte hun konkurransen som “Forsker-Idol”.

– Jeg synes forskere bør bli bedre til å få frem forskningen sin. Under forskerutdanningen fikk jeg overhodet ingen opplæring i formidling, undervisning eller annet utadrettet virksomhet. Litt pussig, for alle som får jobb på universiteter eller høyskoler bruker jo minst halve arbeidstiden på undervisning, skrev hun i kronikken og la til følgende anbefaling:

– Deltakerne får personlig coaching av blant annet skuespillere for at de fire minuttene man står på scenen skal bli best mulig. Det man lærer er veldig lett overførbart til forelesningssalen.

Fakultetet oppfordrer flere til å delta

Prodekan for forskning ved SVF, Annelin Eriksen, oppfordrer på vegne av fakultetsledelsen flere doktorkandidater til å delta.

–Jeg ser at mange forskere kan ha nytte av å denne erfaringen. Det å oversette «forskerspråk» til et mer allment tilgjengelig språk innenfor en kort tidsramme, er uvant og krevende, men også viktig. Formidling er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Eriksen og fortsetter:

–Selv om vitenskap i seg selv som regel krever tid, spesialisert språk og tålmodighet, kan en øvelse i korte, lett tilgjengelige, formidlingsoppdrag utvikle ferdigheter som ph.d.-kandidater vil få god bruk for senere i karrieren sin. Som forskere skal vi ikke bare kommunisere med fagfeller. Da er det fint med tilbud som Forsker Grand Prix, der unge forskere kan få erfaring også til å formidle forskningen sin.

Hun håper at så mange som mulig av ph.d.-kandidatene ved fakultetet benytter seg av muligheten til å melde seg på årets FGP før fristen utløper 12. mai.

–Dette er et kjempefint tilbud i formidlingstrening som ph.d.-kandidatene kun vil få positivt utbytte av. Dette er ikke noe som vil «stjele» tid fra selve forskerprosjektet. Tvert imot er det noe alle doktorander burde gjøre, i hvert fall en gang i løpet av sin tid ved SV-fakultetet, sier prodekanen.