Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
NYHET | KONFERANSE

Tverrfaglig diskusjon rundt kjønn, seksualitet og lovverk

Den fjerde Bergen Exchanges-konferansen åpnet mandag 21. august med et spesielt fokus på lovgivning som sosial endringsfaktor i forhold til kjønn og seksualitet.

UiB-forsker Siri Gloppen (t.h.) samler for fjerde gang forskere på tvers av disipliner til Bergen Exchanges-konferansen. Her sammen med Rashida Manjoo, fra University of Cape Town, som holdt konferansens første foredrag.
SAMFUNNSENGASJERTE FORSKERE: UiB-forsker Siri Gloppen (t.h.) samler for fjerde gang forskere på tvers av disipliner til Bergen Exchanges-konferansen. Her sammen med Rashida Manjoo, fra University of Cape Town, som holdt konferansens første foredrag.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Den årlige konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Chr. Michelsen Institute (CMI), og arrangeres av Centre on Law & Social Justice. (Se FAKTA.)

Et av konferansens høydepunkt er det årlige foredraget om lov og sosial transformasjon, i samarbeid med Raftostiftelsen. Dette blir i år holdt av Kathryn Sikkink fra Harvard og finner sted i Universitetsaulaen onsdag 23. august klokken 18.00. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Fysisk og virtuell møteplass

Det tre år gamle forskningssenteret er en møteplass for forskere, både i form av en fysisk tilstedeværelse på Ressurssenteret (også dette et samarbeid mellom CMI og UiB) og en virtuell tilstedeværelse gjennom omfattende aktivitet i digitale kanaler, noe som gjør et globalt samarbeid mulig.

– Hvordan blir loven brukt for å skape økt rettferdighet, spurte senterleder Siri Gloppen da hun ønsket velkommen til konferansen og svarte selv:

– Det er slike spørsmål Bergen Exchanges handler om. Måten vi er organisert på bidrar til å bringe ut kunnskap og ta diskusjoner om sosial rettferdighet videre. Dette er noe vi har utviklet kraftig i senterets treårige levetid.

Hånd i hånd med samfunnet

Hun kunne fortelle at det for tiden er knyttet ti forskningsprosjekter til senteret, og i tråd med senterets aktivistiske tilnærming deltar ikke bare forskere men også ulike frivillige partnere i de ulike prosjektene.

– Vi bygger bånd til samfunnet, det være seg alt fra dommere til aktivister. Noe som også gjenspeiles i årets Bergen Exchanges og temaene som diskuteres, påpekte hun.

I tråd med årets tema om kjønn, seksualitet og lovverk, ble konferansen passende nok åpnet av den tidligere FN-rapportøren på vold mot kvinner, Rashida Manjoo fra University of Cape Town (UCT). Noe som umiddelbart slo an tonen for Bergen Exchanges 2017.

– Vi på senteret har lansert begrepet “lawfare”. Med det mener vi hvordan lovverket brukes for å endre samfunnet, både på godt og vondt, sa Gloppen.

En stimulerende møteplass

Instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Jan Oskar Engene, fulgte opp tematikken i sin innledning.

– I programmet er det et fokus på kjønn og ulikhet, men det er også et viktig fokus på hvordan lovverket ikke bare kan styrke samfunnet, men også svekke det, sa Jan Oskar Engene, og pekte på den senere tids hendelser i USA som et eksempel på sistnevnte.

Mens han var reservert i sin omtale av USAs nåværende president, var han full av lovord om Bergen Exchanges.

– Dette er en utrolig stimulerende møteplass, der forskere og aktivister kommer sammen for å bidra til endring i hvordan samfunnet fungerer og ved å skape forståelse ved hvorfor endring finner sted i samfunnet. Ikke minst er det en fornøyelse å være vitne til det brede spekteret av aktiviteter, for ikke å snakke om nettverkene og forskningssamarbeidene som har vokst ut av både senteret og konferansen, sa han.

Enorm suksess på kort tid

CMI-direktør Ottar Mæstad fulgte opp Engenes lovord om konferansen og hva som er blitt oppnådd siden senteret åpnet for tre år siden, da den første Bergen Exchanges fant sted.

– Konferansen samler noen av de beste akademikerne i feltet lov og sosial rettferdighet, sa Mæstad som mintes hvordan senteret i sin tid ble født:

– Siri hadde en idé om at vi kunne skape et virtuelt senter, som kunne bli en global møteplass for denne typen forskning. Ikke nok med det, men at vi hvert år også kunne diskutere disse temaene en hel uke til ende. Det er utrolig hvor kort vei det var fra idé til gjennomføring, og nå er det fjerde gang vi møtes til det som har vært en enorm suksess.

Han pekte på at senteret på kort tid har etablert seg og blitt en velkjent aktør internasjonalt med solid tilflyt av forskningsmidler med en rekke fremragende prosjekter.

– Dette er blitt til gjennom hardt arbeid, betydelig lidenskap og en lang rekke frivillige som har bidratt, sa CMI-direktøren og takket de tilstedeværende for et engasjement som har strukket seg over flere år.

– Dette er mer enn en møte, det er mer enn en konferanse. For å låne Siris ord: Dette er en festival! Bergen Exchanges er både intellektuelt stimulerende og en sosial hendelse for alle involverte, slo Ottar Mæstad fast.