Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Veiledningskompetanse

Program for veiledningskompetanse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr program for veiledningskompetanse til alle ph.d.-veiledere.

Hovedinnhold

Fakultetets program for veiledningskompetanse består av tre deler: 

1. Universitetspedagogikk

Fakultetet anbefaler at alle veiledere gjennomfører minst ett kurs innen veiledning (UPED694) 

2. E-læringskurs i regelverk og rutiner 

Fakultetet har utviklet et e-læringskurs i regler og rutiner som er obligatorisk å gjennomføre for alle interne veiledere ved fakultetet.

Formålet med e-kurset er å gi en enkel og oversiktlig innføring i gjeldende regler og rutiner på ph.d.-feltet. Det har skjedd mange endringer de siste årene som gjør det krevende å orientere seg i enhver tids gjeldende regelverk. Formålet er dermed ikke å lære opp allerede svært erfarne veiledere i ph.d.-veiledning, men å bidra til at alle veileder i tråd med regler som nå gjelder. Kurset vil også fungere som et lett tilgjengelig oppslagsverk knyttet til regler og rutiner for de ulike fasene av ph.d.-løpet. 

3. Veiledningsforum

Gjennomførte forum: 

2024

14. mars 2024, "how can we support the candidates to submit their PhD theses on time?" (Ansvarlig: fakultetet)

2023

3 November 2023, "Co-authoring of PhD articles: what works and what doesn’t?(Ansvarlig: Institutt for geografi)

21 September: "Writing a coherent article-based thesis with a framing introduction" (Ansvarlig: Institutt for informasjons- og medievitenskap)

30. mai: "Mental health among PhDs. What is the situation, what role has the supervisor, what resources do UiB offer?" (Ansvarlig: fakultetet)

7. mars: "Supervision in teams" (Ansvarlig: Institutt for politikk og forvaltning)

2022

8. november: "Utfordringer knyttet til rekruttering og finansiering av ph.d.-kandidater" (Ansvarlig: Sosiologisk institutt)

29. september: "Publisering i topptidsskrift". (Ansvarlig: Institutt for økonomi)

20. april: "What does training in research ethics entail?" (Ansvarlig: Institutt for sosialantropologi)

27. januar: “How to think about PhD supervision in a time when it is very competitive to get a job at a university” (Ansvarlig: Institutt for sammenliknende politikk)

2021

20. oktober: "Co-authorship between supervisor and PhD candidate" (Ansvarlig: Institutt for informasjons- og medievitenskap)

20. mai: "PhD-courses: What do our candidates need and how do we guide them?" (Ansvarlig: Institutt for geografi)

19. februar: "The various roles a supervisor may have" (Ansvarlig: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)

2020

25. november: "Is there a recipe for writing a successful 'kappe'?" (Ansvarlig: fakultetet)

Kommende Veiledningsforum: 

Mai/juni 2024: Veiledningsforum arrangert av Institutt for sammenliknende politikk (dato og tema oppdateres straks det er klart)

11. september 2024, kl. 12.00-13.30: "Om skriveglede... og smerte" (Ansvarlig: Institutt for sosialantropologi) Åpent både for ph.d.-kandidater og veiledere. Språket på dette seminaret blir norsk.

14. november 2024, kl. 14.00-15.00: "Tema kommer" (Ansvarlig: Institutt for økonomi)

Bekreftelse på gjennomført veiledningsopplæring

For de som ønsker en formell bekreftelse på gjennomført veiledningsopplæring på ph.d.-nivå er kravet å gjennomføre de tre elementene i programmet. Angående veiledningsforum, er kravet å delta på minst 3 samlinger. Sidestilt med deltakelse på minst 3 samlinger er erfaring som hovedveileder for minst én ph.d.-kandidat frem til fullført grad ved fakultetet.

For de som ikke er interessert i en formell bekreftelse er det fortsatt anbefalt å gjennomføre hele programmet, men det er ikke et krav. E-læringskurset i regelverk og rutiner vil fakultetet be alle interne veiledere om å gjennomføre. Merk at e-kurset må være gjennomført før du inngår avtale som veileder for en ny kandidat.