Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Veiledningskompetanse

Program for veiledningskompetanse

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr program for veiledningskompetanse til alle ph.d.-veiledere.

Hovedinnhold

Fakultetets program for veiledningskompetanse består av tre deler: 

  1. Universitetspedagogikk
  2. E-læringskurs i regelverk og rutiner
  3. Veiledningsforum

Universitetspedagogikk

Fakultetet anbefaler at alle veiledere gjennomfører minst ett kurs innen veiledning (UPED694) 

E-læringskurs i regelverk og rutiner 

Fakultetet har utviklet et e-læringskurs i regler og rutiner som er obligatorisk å gjennomføre for alle interne veiledere ved fakultetet.

Formålet med e-kurset er å gi en enkel og oversiktlig innføring i gjeldende regler og rutiner på ph.d.-feltet. Det har skjedd mange endringer de siste årene som gjør det krevende å orientere seg i enhver tids gjeldende regelverk. Formålet er dermed ikke å lære opp allerede svært erfarne veiledere i ph.d.-veiledning, men å bidra til at alle veileder i tråd med regler som nå gjelder. Kurset vil også fungere som et lett tilgjengelig oppslagsverk knyttet til regler og rutiner for de ulike fasene av ph.d.-løpet. 

Veiledningsforum

Gjennomførte forum: 

2022

20. april: "What does training in research ethics entail?" (Ansvarlig: Institutt for sosialantropologi)

27. januar: “How to think about PhD supervision in a time when it is very competitive to get a job at a university” (Ansvarlig: Institutt for sammenliknende politikk)

2021

20. oktober: "Co-authorship between supervisor and PhD candidate" (Ansvarlig: Institutt for informasjons- og medievitenskap)

20. mai: "PhD-courses: What do our candidates need and how do we guide them?" (Ansvarlig: Institutt for geografi)

19. februar: "The various roles a supervisor may have" (Ansvarlig: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)

2020

25. november: "Is there a recipe for writing a successful 'kappe'?" (Ansvarlig: fakultetet)

Kommende Veiledningsforum: 

Bekreftelse på gjennomført veiledningsopplæring

For de som ønsker en formell bekreftelse på gjennomført veiledningsopplæring på ph.d.-nivå er kravet å gjennomføre de tre elementene i programmet. Angående veiledningsforum, er kravet å delta på minst 3 samlinger.

For de som ikke er interessert i en formell bekreftelse er det fortsatt anbefalt å gjennomføre hele programmet, men det er ikke et krav. E-læringskurset i regelverk og rutiner vil fakultetet be alle interne veiledere om å gjennomføre. Merk at e-kurset må være gjennomført før du inngår avtale som veileder for en ny kandidat.