Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Bergen-Sudan-samarbeidet

Feirer 60 år med samarbeid mellom Bergen og Sudan

Onsdag, 8. mars arrangerte Universitetet i Bergen (UiB) 60-års-markering av det akademiske samarbeidet mellom Bergen og Sudan. Markeringen ble holdt på Institutt for sosialantropologi hvor det hele startet.

Bergen-Sudan-markering
Munzoul Assal, Leif Manger, Imadeldin E. Aradaib, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, Gunnar Håland og Randi Håland var blant dem som markerte 60-års-jubileet på CMI og UiB på onsdag.
Foto/ill.:
Rolf Scott

Hovedinnhold

– Jeg er veldig glad for å delta på markeringen ved instituttet der jeg studerte og tok doktorgraden min i 2003. Samarbeidet mellom Bergen og Khartoum startet i 1963 og har fortsatt siden. På sett og vis er jeg selv et produkt av dette eksemplariske samarbeidet som vi feirer i dag, sier professor i sosialantropologi ved Universitetet i Khartoum (UoK) og professor II ved UiB, Munzoul Assal

Han er en av prosjektlederne av det nye samarbeidsprosjektet Sudan-Norge Academic Cooperation (SNAC). Denne nye avtalen sikrer at UiBs samarbeid med Sudan, som er et av UiBs lengste internasjonale samarbeid, vil fortsette i årene framover. 

60-års-jubileet ble markert på CMI og UiB 8. mars, og skal feires på flere ulike vis i Bergen og Khartoum i løpet av året.

Et voksende samarbeid

Samarbeidet mellom UoK og UiB startet med sosialantropologi, men på 60- og 70-tallet utvidet det seg til å omfatte andre disipliner som historie, arkeologi, filosofi, geografi, botanikk, odontologi, medisin og psykologi.

Dette ledet fram til en hovedavtale mellom UoK og UiB som ble undertegnet i 1983. Denne avtalen var den første av sitt slag ved UiB og hadde en dyptgripende effekt på UiBs internasjonale relasjoner.

Siden den gang har forskere i Sudan og Bergen arbeidet mye sammen innenfor en rekke ulike fagfelt, og knyttet tette bånd og vennskap.

UoK-rektor til Bergen

I anledning 60-års-jubileet har professor og UoK-rektor Imadeldin E. Aradaib vært i Bergen denne uken for å besøke ulike fagmiljøer som forsker på Sudan. 

Onsdag formiddag var han på Chr. Michelsens Institutt (CMI) hvor Alexandros Tsakos gav ham en omvisning i Mahmoud Salih boksamlingene. Han deltok også på den offisielle åpningen av et nytt møterom oppkalt etter professor Abdel Ghaffar M. Ahmed, som var den første til å ta doktorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB. Det nye møterommet er plassert i Bergen Global og vil være en delt arena mellom CMI og UiB.

På ettermiddagen deltok UoK-rektoren på markeringen på Institutt for sosialantropologi.

Dit kom også en rekke emeritus professorer med unik historisk innsikt i Norge- Sudan-samarbeidet, deriblant Randi og Gunnar Håland, Gunnar Sørbø, Frode Storaas og Leif Manger.

Hedret pionér

Professor og leder for Institutt for sosialantropologi, Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen, åpnet med å blant annet hedre avdøde professor Fredrik Barth som var en av de helt sentrale pionerene bak UiBs Sudan-samarbeid.

– I 1963/64 fungerte Barth som Unesco-professor i sosialantropologi ved UoK - et av de beste universitetene i Afrika sør for Sahara den gang. Barth ansatte Gunnar Håland som sin forskningsassistent i Dafur, og jobbet for å systematisk å involvere studenter fra områdene hvor det ble utført feltarbeid. I den prosessen skapte Barth institusjonelle koblinger til de aktuelle akademiske institusjonene i disse områdene, sa Bendixsen.

En ny epoke for Sudan-samarbeidet

Professor Emeritus Leif Manger var aktivt involvert i Sudan-samarbeidet fra midten av 70-tallet. Han forteller at Frederik Barth, Gunnar Håland, Randi Håland og Gunnar Sørbø på mange måter har vært som lærere for ham.

– De fikk meg inn i Sudan-samarbeidet. I dag har dette samarbeidet blitt feiret med særskilt blikk på antropologien. Mye Sudan-forskning har pågått innen andre fagfelt også, men det var her på Institutt for sosialantropologi at det hele startet med Barth, og den antropologiske forskningen i Sudan har kontinuerlig pågått siden, sier Manger.

– En ny epoke starter nå. Alle som var hovedpersoner i de tidligere fasene av samarbeidet mellom Bergen og Sudan er nå pensjonerte. En ny generasjon forskere, som ble utdannet i perioden hvor jeg var aktivt involvert, overtar, sier han.

Assal benyttet anledningen til å takke noen av dem som har vært hans støttespillere på instituttet, og understreket viktigheten av kontinuitet i Bergen-Sudan-samarbeidet.

Jeg vil understreke hvor viktig det er at vi har unge forskere fra Norge i Sudan som forsker og samarbeider med sine sudanesiske kolleger.

– Jeg vil takke instituttet og professorene som gjorde det mulig for meg å bli en del av instituttet for tjue år siden: professorene Gunnar Håland, Leif Manger, og nåværende instituttleder professor Synnøve Bendixsen. Jeg vil også understreke hvor viktig det er at vi har unge forskere fra Norge i Sudan som forsker og samarbeider med sine sudanesiske kolleger. Det overordnede målet til SNAC er å gjøre universiteter i hele Sudan bemyndiget til å spille en viktig rolle i å møte dagens utfordringer, sa han. 

Vil styrke Sudansk forskning på Sudan

Liv Tønnessen ved CMI leder SNAC sammen med Munzoul Assal. De to har kjent hverandre i nesten to tiår.

– Jeg har samarbeidet med Munzoul Assal i 17 år. Det er derfor ekstra stas å skulle lede dette prosjektet med ham.

Hun håper SNAC vil styrke sudansk forskning på Sudan.

– Jeg ønsker at sudanske forskere skal delta i den internasjonale akademiske diskursen om sitt eget land i større grad enn i dag. Det er også et mål at forskningen skal danne grunnlag for politikkutforming i Sudan på et tidspunkt der landet står i en politisk og økonomisk prekær situasjon.

– I prosjektet har vi et spesielt fokus på regionale universiteter og marginaliserte grupper som kvinnelige og yngre forskere. Dette fordi disse gruppene sakker akterut i kampen om forskningsmidler og publikasjoner, og fordi de ofte blir ekskludert fra politiske beslutninger - til tross for at de har stått i bresjen for et folkelig opprør og revolusjon, sier hun.

Assal tror SNAC vil føre til mange positive utfall.

– SNAC vil lede til resultater som økt forskningskompetanse, forskningsresultater av høy kvalitet, og styrket kommunikasjon og dialog med sentrale interessenter. Jeg vil oppfordre våre kolleger i Norge til å besøke Sudan og utforske muligheter for felles samarbeidsprosjekter, sier han.

Jubileumsmarkeringene fortsetter

I Khartoum skal et større arrangement finne sted 16.-18. oktober hvor flere andre partnere i Sudan også skal delta.

I tillegg skal andre arrangementer, utstillinger og aktiviteter arrangeres i Bergen dette året. Informasjon om dette vil bli delt på UiBs jubileumsside: 60 years of Sudan-Bergen cooperation