Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsplan, grad og vitnemål

Hva kommer egentlig med på vitnemålet? Når får du vitnemålet for graden du har fullført? Finn svaret på dine spørsmål om vitnemål ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet her.

Deltakere på masterseremonien 2016 foran Universitetsmuseet.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Vitnemål

Hvert semester genereres vitnemålet automatisk til studenter som har fullført en bachelorgrad eller mastergrad i løpet av det foregående semesteret. Det betyr at du vil finne dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no

Vitnemålet ditt baserer seg på din utdanningsplan i Studentweb. Husk at du må selv oppdatere utdanningsplanen din underveis i studiene for at denne skal vise hvilke emner som inngår i graden din.

Vitnemålet er ditt bevis på at du har fullført en grad ved UiB. Sammen med vitnemålet får du et vitnemålstillegg, Diploma supplement, der utdanningssystemet i Norge og graden din blir beskrevet på engelsk.

Vitnemålsportalen

Vitnemål og karakterutskrifter fra UiB vil hovedsakelig bli produsert digitalt, og du finner dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no

Gjennom vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre ved behov. Når du logger deg på Vitnemålsportalen blir dine resultater hentet direkte fra UiBs database. Se trinn for trinn forklaring på Vitnemålsportalen sine sider

Det samfunnsvitenskapelige fakultet arrangerer bachelor- og masterseremoni for alle som har fullført en grad i juni hvert år.

Alle som har studert på UiB kan fortsette å holde kontakten med UiB gjennom UiB Alumni.

Bachelorgradsvitnemål

Hva kommer med på vitnemålet?

Alle som oppfyller kravene til en bachelorgrad vil finne vitnemålet sitt på vitnemålsportalen. Det er de emnene som inngår i kravet til bachelorgraden som skal føres i vitnemålet ditt, totalt 180 studiepoeng. Du vil finne dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no

Du må selv sjekke utdanningsplanen din i Studentweb. I utdanningsplanen ser du hvilke emner som kommer med på vitnemålet. Ta kontakt med studieveileder hvis du ønsker å oppdatere utdanningsplanen før vitnemålet skrives ut.

Hvis du forbedrer en karakter eller tar flere emner etter at vitnemålet er skrevet ut, så må du dokumentere dette med en karakterutskrift. Karakterutskrifter kan du bestille flere ganger.

Du kan lese mer og bestille karakterutskrift på UiBs nettsider.

Mastergradsvitnemål

Hva kommer med på vitnemålet?

Alle som oppfyller kravene til en mastergrad vil finne vitnemålet sitt på vitnemålsportalen. Det er de emnene som inngår i kravet til mastergrad som skal føres i vitnemålet ditt, totalt 120 studiepoeng. Det betyr at du vil finne dine resultater og oppnådd grad på www.vitnemalsportalen.no

Du må selv sjekke utdanningsplanen din i Studentweb. I utdanningsplanen ser du hvilke emner som kommer med på vitnemålet.

Du kan lese mer og bestille karakterutskrift på UiBs nettsider.

 

Årsstudium

Et årsstudium gir ikke en grad og gir dermed heller ikke et vitnemål, men du kan se og dele resultatene dine via Vitnemålsportalen

Eksterne emner på vitnemålet

Hvis du har tatt emner ved andre universiteter eller høyskoler kan du få disse innpasset i graden din ved UiB. Finn mer informasjon om søknad om godkjenning og dokumentasjon på siden "Godkjenning av ekstern utdanning".

Emner som du har tatt ved andre høyskoler eller universiteter vil ikke føres opp med karakterer i ditt vitnemål fra Universitetet i Bergen. Alle eksterne emner må derfor dokumenteres med egen karakterutskrift for denne utdanningen.

Les mer her: