Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
De store samfunnsutfordringene

Helse og innvandring

Europa står overfor den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig. I serien "De store samfunnsutfordringene" ser UiB og Bergens Tidende på hva flyktningkrisen betyr for det norske helsevesenet.

Flyktninger ankommer Lesbos, Hellas
STORE SAMFUNNSUTFORDRINGER: Hvilke utfordringer står det norske helsevesenet overfor i møte med det økende flyktningetallet til Norge? Bildet viser syriske flyktninger som ankommer øya Lesbos i Hellas, høsten 2015.
Foto/ill.:
Ggia, Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Norge står overfor et større antall flyktninger og asylsøkere enn tidligere. Mellom annet har krisen i Syria ført til at millioner av mennesker er på flukt til Europa. Flere av disse kommer til Norge. Tilstrømmingen av asylsøkerer til Norge har økt dramatisk i 2015, og er forventet å øke i 2016. Ankomstprognosene for de neste årene er usikre, men kostnadene kan komme opp i 50 milliarder kroner, i følge statsminister Erna Solbergs redegjørelse om flyktningkrisen overfor Stortinget.

Facebook-event: Papirløs, innvandrer og syk: Hvem betaler regningen?

I møteserien "De store samfunnsutfordringene" ser UiB og Bergens Tidende på hvilke utfordringer det norske helsevesenet møter. 

Prorektor Anne Lise Fimreite åpner arrangementet i Aulaen.  

Jussprofessor Karl Harald Søvig innleder om helserettigheter og -problemstillinger for personer uten lovlig opphold i Norge.

Mange asylsøkere oppholder seg i Norge etter at de har fått avslag, det samme gjør andre grupper uten lovlig opphold. Hva om disse blir syke? Etter lovgivningen har de svært begrenset tilgang til helsevesenet. De har krav på øyeblikkelig hjelp og helsehjelp. Får de helsehjelp, venter en regning på den fulle kostnaden med hjelpen. Barn har bedre tilgang enn voksne, men ikke like god tilgang som andre barn. Er denne restriktive holdningen rettferdig, og er den i samsvar med menneskerettighetene, spør Søvig.

Debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, leder en paneldiskusjon om temaet. 

Paneldeltakere:

Marry-Anne Karlsen: Karlsen disputerte ved UiB i 2015, med en avhandling om migrasjonskontroll og velferdspolitikk. 

Ingebjørn Bleidvin: lege og kommentator i Bergens Tidende

Kjersti Toppe: stortingspolitiker for Senterpartiet. 

Jana Midelfart Hoff: lege og i programkomiteen for helse for Bergen Høyre.