Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
Hva kan du bli?

Kommunikasjon og media

Mange samfunnsvitere får jobb innenfor kommunikasjon og media. Stillinger med denne typen arbeidsoppgaver finner du både innenfor det offentlige, i bedrifter og i ideelle organisasjoner.

Eksempler på stillingstitler i kategorien kommunikasjon og media
Foto/ill.:
Wordle

Hovedinnhold

Mange organisasjoner og bedrifter har egne kommunikasjons- og informasjonsrådgivere. Stillinger innenfor kommunikasjon og media byr gjerne på arbeidsoppgaver som å lage informasjonsmateriell, kommunisere med brukere og kunder, utforme visuell profil, arbeid med sosiale medier og å besvare henvendelser fra media. 

Tidligere studenter i arbeid

Du finner intervjuer med tidligere studenter som har fått arbeid innenfor denne stillingskategorien under.

Stillingstitler

Her ser du noen eksempler på stillingstitler som kan være aktuelle for deg som samfunnsviter:

 Kommunikasjonsrådgiver Informasjonsrådgiver
 Konsulent Prosjektleder
 Frilanser Interaksjonsdesigner
 Webutvikler Journalist
 Grafikkutvikler Medieanalytiker
 Regissør Frontsjef

Relevant kompetanse

Innenfor kommunikasjon og media er det viktig med gode evner til å kommunisere. Det er også sentralt at du har kunnskap om organisasjonen og dens arbeidsoppgaver. I stillinger innenfor visuell kommunikasjon er det viktig at man er kreativ og har evne til formidling.

Her er noen eksempler på kompetanse fra samfunnsvitenskapelig utdannelse som blir etterspurt i stillingskategorien kommunikasjon og media:

 Svært gode kommunikasjonsevner Kreativ og initiativrik
 Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner Fagkunnskap
 God samfunnsforståelse Tilegne seg ny kunnskap
 Kritisk tenkning Områdekunnskap
 Forståelse for politikk og samfunn Løsningsorientert

 

Du kan lese mer om hvilket læringsutbytte de ulike studieprogrammene våre gir i programbeskrivelsene på våre nettsider.

Arbeidsgivere

Her er noen eksempel på arbeidsgivere der samfunnsvitere fra UiB arbeider innenfor kommunikasjon og media:

 Bergens Tidende Fylkesmannen
 TV 2 Bergen næringsråd
 Studentsamskipnaden i Bergen Capgemini
 Bouvet itslearning
 Geelmuyden.Kiese Utdanningsforbundet
 NRK Politiets Sikkerhetstjeneste
 ABAX M'LABS
 Media City Bergen AS UiB