Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Fasilitator i TVEPS

Vil du bli fasilitator i TVEPS?

Er du interessert i tverrfaglighet? Nå rekrutterer vi fasilitatorer, som kan tilrettelegge for god læring i praksis.

Hovedinnhold

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sende små studentgrupper, bestående av fire-fem studenter fra ulike profesjoner, ut i praksis. Praksisen foregår på våre praksisarenaer i Bergen, på Askøy og i Øygarden.

Studentene er i slutten av sitt studieløp og fra en rekke fag ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Fasilitatoren er en viktig ressurs i TVEPS. 

Oftest består TVEPS-praksis i at den tverrfaglige studentgruppen skal møte og utrede to pasienter/brukere. På bakgrunn av møtet med pasienten/brukeren skal studentene lage en tverrfaglig tiltaksplan med forslag de tror kan bedre hverdagen og gi økt livskvalitet for pasienten/brukeren. Tiltaksplanen presenteres for de ansatte på praksisstedet en uke senere, i et dialogmøte. Og det er her fasilitatoren kommer inn.   

En TVEPS-fasilitator legger til rette for god dialog, samt holder rammene for møtet. Fasilitatoren sikrer god flyt i kommunikasjonen mellom studentene og personalet, og oppmuntrer til refleksjon fra studentene og personalet om læring og samarbeid på tvers. Fasilitatoren er med andre ord en viktig ressurs i gjennomføringen av TVEPS. 

Dialogmøtet varer 1 til 1,5 time. Noen ganger foregår dialogmøtet på praksisarenaen og ved digital TVEPS legges det tilrette for fasilitering på egnet digital plattform. 

LES OGSÅ: – Denne kunnskapen får vi ikke andre steder Intervju med studentfasilitatorer Stian og Solveig. Er du student og tror dette kan passe for deg? Ta kontakt.

TVEPS er obligatorisk for alle medisin- og helsefagstudenter og vi har stadig behov for flere fasilitatorer.

Kontakt: Er dette noe for deg? Vil du vite mer? Send oss gjerne en epost!

TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan TVEPS på sykehjem fungerer (video fra 2018):

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

 

Hva synes våre studenter om TVEPS?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

TVEPS-studenter i praksis

Produsent:
Gunhild Agdesteen