Hjem

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Fasilitator i TVEPS

Vil du bli fasilitator i TVEPS?

Er du interessert i tverrfaglighet? TVEPS tilrettelegger tverrprofesjonelt samarbeid for studenter. Nå trenger vi flere fasilitatorer som kan sikre god læring i praksis.

Illustrasjon TVEPS-studenter
Studenter fra en rekke fag ved HVL og UiB får tverrfaglig trening gjennom TVEPS.
Foto:
Illustrasjon, TVEPS

TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å sende små studentgrupper, bestående av fire til fem studenter fra ulike profesjoner, ut i praksis. Praksisen foregår hovedsakelig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og på Lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten. 

Studentene er i slutten av sitt studieløp og fra en rekke fag ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Fasilitatoren er en viktig ressurs i TVEPS. 

Oftest består TVEPS-praksis i at den tverrfaglige studentgruppen skal møte og utrede to pasienter/brukere. På bakgrunn av dette skal studentene komme opp med tiltak de tror kan bedre hverdagen for pasienten/brukeren. Denne tiltaksplanen presenteres en uke senere, på et såkalt dialogmøte, for de ansatte på praksisstedet. Og det er her fasilitatoren kommer inn.   

LES OGSÅ: – Denne kunnskapen får vi ikke andre steder Intervju med Stian og Solveig, våre studentfasilitatorer.

En TVEPS-fasilitator legger til rette for god dialog, samt holder rammene for møtet. Fasilitatoren sikrer god flyt i kommunikasjonen mellom studentene og personalet, og oppmuntrer til refleksjon fra studentene og personalet om den tverrprofesjonelle samarbeidslæringen. Fasilitatoren er med andre ord en viktig ressurs i gjennomføringen av TVEPS. 

Møtet mellom studentene og de ansatte foregår på praksisstedet og varer omlag en time.

Nå som TVEPS skal utvides og bli obligatorisk for alle medisin- og helsefagstudenter har vi behov for å øke antall fasilitatorer.

Kontakt: Er dette noe for deg? Vil du vite mer? Send oss gjerne en epost!

TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan TVEPS på sykehjem fungerer (video fra 2018):

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

 

Hva synes våre studenter om TVEPS?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

TVEPS-studenter i praksis

Produsent:
Gunhild Agdesteen